Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 154/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Metsähallituksesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Metsähallituksesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1378/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki kolttalain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1379/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Metsähallituksesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Esittelijä
Hallitusneuvos Setälä
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
17.09.2004
Käsittely
Poistettu
Pantu pöydälle
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
PTK 92/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2004 vp
Valmistunut
08.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
HE 248/2004 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2004 vp
Valmistunut
12.11.2004
Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 28/2004 vp
Valmistunut
12.11.2004
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
08.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
09.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 9 §:n 1 momentista ja 11 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
23.12.2004
Vastaus
EV 233/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 13.08.2009 23:56:31