Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 156/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1350/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Lääkintöneuvos Lamberg
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2004 vp
Valmistunut
01.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2004 vp
Valmistunut
09.11.2004
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
03.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
07.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 134/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.12.2004
14.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
PTK 139/2004 vp
Äänestykset

6
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
17.12.2004
Vastaus
EV 207/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56