Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 158/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1358/2004 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1359/2004 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1360/2004 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1361/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

5. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1362/2004 
Päätös:
Hyväksytty

6. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1363/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1364/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

4. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

6. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Hannula
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2004 vp
Valmistunut
19.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 4. lakiehdotuksen 1 § ja 6. lakiehdotuksen 13 a § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
24.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
25.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
30.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
21.12.2004
Vastaus
EV 169/2004 vp
Päivitetty 21.02.2013 00:03:08