Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 159/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu
26.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1028/2004 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
26.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1029/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Hannula
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2004 vp
Valmistunut
22.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
26.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
28.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 115/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
10.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
18.11.2004
Vastaus
EV 146/2004 vp
Päivitetty 21.02.2013 00:03:08