Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 160/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
12.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
965/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Kaartamo
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2004 vp
Valmistunut
01.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
06.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 102/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
07.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 103/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 106/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
15.10.2004
Vastaus
EV 128/2004 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:56