Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 162/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
19.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
985/2004 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki elatusturvalain muuttamisesta

Vahvistettu
19.11.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
986/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki elatusturvalain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Kangasniemi
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2004 vp
Valmistunut
13.10.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 96/2003 vp, LA 162/2003 vp ja LA 98/2004 vp hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 96/2003 vp  LA 162/2003 vp  LA 98/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
15.10.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 108/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.10.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
19.10.2004
20.10.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 109/2004 vp
PTK 110/2004 vp
Äänestykset

1
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
26.10.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
29.10.2004
Vastaus
EV 137/2004 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 10.01.2013 00:00:43