Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 163/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsiasiavaltuutetusta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.09.2005 
Säädöskokoelma
1221/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lapsiasiavaltuutetusta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Kangasniemi
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2004 vp
Valmistunut
25.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna, että lakialoite LA 105/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 105/2003 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
26.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
30.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
03.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 133/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
10.12.2004
Vastaus
EV 183/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 11.09.2009 23:55:34