Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 164/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Sairausvakuutuslaki

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1224/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Sairausvakuutuslaki
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Maisonlahti
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2004 vp
Valmistunut
11.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 11/2003 vp, LA 34/2003 vp, LA 55/2003 vp, LA 62/2003 vp, LA 75/2003 vp, LA 80/2003 vp, LA 82/2003 vp, LA 102/2003 vp, LA 108/2003 vp, LA 139/2003 vp, LA 161/2003 vp, LA 6/2004 vp, LA 36/2004 vp, LA 74/2004 vp, LA 79/2004 vp, LA 97/2004 vp, LA 107/2004 vp, LA 112/2004 vp ja LA 121/2004 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 3/2003 vp, TPA 40/2003 vp, TPA 73/2003 vp, TPA 34/2004 vp, TPA 41/2004 vp ja TPA 77/2004 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 4 vastalausetta
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 11/2003 vp  LA 34/2003 vp  LA 55/2003 vp  LA 62/2003 vp  LA 75/2003 vp  LA 80/2003 vp  LA 82/2003 vp  LA 102/2003 vp  LA 108/2003 vp  LA 139/2003 vp  LA 161/2003 vp  LA 6/2004 vp  LA 36/2004 vp  LA 74/2004 vp  LA 79/2004 vp  LA 97/2004 vp  LA 107/2004 vp  LA 112/2004 vp  LA 121/2004 vp  TPA 3/2003 vp  TPA 40/2003 vp  TPA 73/2003 vp  TPA 34/2004 vp  TPA 41/2004 vp  TPA 77/2004 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2004 vp
Valmistunut
28.10.2004
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
16.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
17.11.2004
18.11.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
PTK 123/2004 vp
Äänestykset

1-11
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
23.11.2004
24.11.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2004 vp
PTK 126/2004 vp
Äänestykset

1
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Asian käsittely on yhdistetty

HE 50/2004 vp
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 50/2004 vp sisältyvä lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 luvun 6 §:stä, 15 luvun 16 §:n 1 momentista, 15 luvun 20 §:n 1 ja 3 momentista, 16 luvun 1 §:n 1 momentista ja 17 luvun 7 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
10.12.2004
Vastaus
EV 160/2004 vp
Päivitetty 15.03.2013 00:12:21