Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 165/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1241/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Maisonlahti
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/2004 vp
Valmistunut
25.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
26.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
30.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
08.12.2004
09.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
PTK 136/2004 vp
Äänestykset

2
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
14.12.2004
Vastaus
EV 184/2004 vp
Päivitetty 16.01.2010 00:40:54