Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 166/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1245/2004 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1246/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta

2. Laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Maisonlahti
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2004 vp
Valmistunut
11.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
16.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
17.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
23.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
25.11.2004
Vastaus
EV 159/2004 vp
Päivitetty 01.02.2013 00:05:18