Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 167/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu
28.01.2005 
Voimaantulo
01.04.2005 
Säädöskokoelma
49/2005 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Lakimies Silvennoinen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2004 vp
Valmistunut
26.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 38/2003 vp ja LA 130/2003 vp hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 38/2003 vp  LA 130/2003 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
30.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
01.12.2004
02.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
PTK 131/2004 vp
Äänestykset

1
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
08.12.2004
09.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
PTK 136/2004 vp
Äänestykset

3
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
14.12.2004
Vastaus
EV 191/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 09.03.2007 10:26:56