Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 169/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu
03.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1050/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Työministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Järvinen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 14/2004 vp
Valmistunut
09.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
10.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
11.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 119/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
16.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 121/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
19.11.2004
Vastaus
EV 155/2004 vp
Päivitetty 16.03.2013 00:07:23