Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 170/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1281/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1282/2004 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1283/2004 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Ympäristöministeriö
Esittelijä
Asuntoneuvos Kimari
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 18/2004 vp
Valmistunut
30.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
01.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
02.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 131/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
08.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
23.12.2004
Vastaus
EV 194/2004 vp
Päivitetty 09.01.2013 00:13:36