Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 171/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
21.12.2004 
Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1222/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
14.09.2004
Ministeriö
Ympäristöministeriö
Esittelijä
Asuntoneuvos Kimari
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
14.09.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 88/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.09.2004
16.09.2004
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2004 vp
PTK 91/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 151/2004 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/2004 vp
Valmistunut
16.11.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 a § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
17.11.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
18.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2004 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
23.11.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2004 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
25.11.2004
Vastaus
EV 162/2004 vp
Päivitetty 09.01.2013 00:13:36