Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 199/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä
(Budjetti 2009, täydentäminen)

Info

Päätökset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2009

Voimaantulo
01.01.2009 
Säädöskokoelma
983/2008 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2009
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
21.11.2008
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Budjettipäällikkö Mäkinen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
21.11.2008
Istuntopöytäkirja
PTK 111/2008 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
25.11.2008
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 112/2008 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Keskusteluviittaus:
HE 112/2008 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2008 vp
Valmistunut
10.12.2008
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2009 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti todetuin muutoksin, että ehdotetut kaksi lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 83, 85, 118, 557, 605, 905/2008 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-82, 84, 86-117, 119-556, 558-604, 606-904, 906-1088/2008 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 3 vastalausetta
Yhdessä käsiteltävät asiat:
TAA 1-1088/2008 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
12.12.2008
Istuntopöytäkirja
PTK 125/2008 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2008 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ainoa käsittely

Pvm
15.12.2008
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 126/2008 vp
Huomautus:
Yleiskeskustelu päättynyt.
Pääluokat 21-22 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 23-25 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
16.12.2008
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2008 vp
Äänestykset
4-31
Huomautus:
Pääluokat 23-25 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 26-29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
17.12.2008
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2008 vp
Äänestykset
1-88
Huomautus:
Pääluokat 26-29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 30-32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
18.12.2008
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 129/2008 vp
Äänestykset
1-174
Huomautus:
Pääluokat 30-32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokka 33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
19.12.2008
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2008 vp
Äänestykset
1-180
Luottamusäänestys istunpöytäkirja:
PTK 130/2008 vp  
Luottamusäänestys:
156
Päätös:
Pääluokat 33, 35 - 36 hyväksyttiin mietinnön mukaisina.
Osastot 11 - 13 ja 15 hyväksyttiin mietinnön mukaisina.
Yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa ja yleisperustelut hyväksyttiin mietinnön mukaisina.
Huomautus:
Todettiin, että talousarvioaloitteet TAA 83, 85, 118, 557, 605, 905/2008 vp ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-82, 84, 86-117, 119-556, 558-604, 606-904, 906-1088/2008 vp hylkäämisestä.
Todettiin, että mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ovat tulleet hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.
Asian käsittely päättyi.
Info

Asian käsittely on yhdistetty

HE 116/2008 vp
Info

Eduskunnan kirjelmä

Pvm
22.12.2008
Kirjelmä
EK 20/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 05.06.2009 13:09:05