Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 255/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä
(Budjetti 2005, toinen täydentäminen)

Info

Päätökset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2005

Voimaantulo
01.01.2005 
Säädöskokoelma
1256/2004 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2005
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
03.12.2004
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Osastopäällikkö Sukselainen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
03.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
03.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 133/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2004 vp
Valmistunut
14.12.2004
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2005 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisesti edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-8 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 63, 64, 294, 501, 755, 857 ja 1068/2004 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-62, 65-293, 295-500, 502-754, 756-856, 858-1067 ja 1069/2004 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 4 vastalausetta
Yhdessä käsiteltävät asiat:
HE 244/2004 vp  TAA 1-1069/2004 vp 
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
15.12.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 140/2004 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.12.2004 pidettävään istuntoon.
Info

Ainoa käsittely

Pvm
16.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 141/2004 vp
Huomautus:
Yleiskeskustelu päättynyt.
Pvm
17.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 142/2004 vp
Äänestykset
1-8
Huomautus:
Pääluokat 21-24: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 25-28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
21.12.2004
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 144/2004 vp
Äänestykset
22-65
Huomautus:
Pääluokat 25-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
22.12.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 145/2004 vp
Äänestykset
1-367
Luottamusäänestys istunpöytäkirja:
PTK 145/2004 vp  
Luottamusäänestys:
360, 365, 367
Huomautus:
Pääluokat 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt; hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokka 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Osastot 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Info

Asian käsittely on yhdistetty

HE 151/2004 vp
Info

Eduskunnan kirjelmä

Pvm
23.12.2004
Kirjelmä
EK 33/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 09.03.2007 10:26:57