Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 55/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
(Budjetti 2004)

Info

Päätökset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2004

Voimaantulo
01.01.2004 
Säädöskokoelma
1214/2003 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2004
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
16.09.2003
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Budjettipäällikkö Sukselainen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
16.09.2003
Istuntopöytäkirja
PTK 57/2003 vp
Info

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2003 vp
Valmistunut
09.12.2003
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2004 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-11 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 18, 141, 224, 557, 647, 676, 734, 798, 805, 853 ja 899/2003 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-17, 19-140, 142-223, 225-556, 558-646, 648-675, 677-733, 735-797, 799-804, 806-852, 854-898 ja 900-908/2003 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 4 vastalausetta
Yhdessä käsiteltävät asiat:
TAA 1-908/2003 vp  HE 145/2003 vp 

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2003 vp
Valmistunut
09.10.2003
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 15/2003 vp
Valmistunut
10.10.2003
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 4/2003 vp
Valmistunut
15.10.2003
Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 15/2003 vp
Valmistunut
16.10.2003
Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 4/2003 vp
Valmistunut
16.10.2003
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/2003 vp
Valmistunut
17.10.2003
Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 12/2003 vp
Valmistunut
17.10.2003
Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/2003 vp
Valmistunut
16.10.2003
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä
Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 7/2003 vp
Valmistunut
17.10.2003
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/2003 vp
Valmistunut
17.10.2003
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
10.12.2003
Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2003 pidettävään istuntoon.
Info

Ainoa käsittely

Pvm
15.12.2003
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2003 vp
Huomautus:
Yleiskeskustelu päättynyt.
Pvm
16.12.2003
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 114/2003 vp
Huomautus:
Pääluokat 21-22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 23-28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
17.12.2003
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 115/2003 vp
Äänestykset
4-48
Huomautus:
Pääluokat 23-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pvm
18.12.2003
Käsittely
Keskeytetty
Istuntopöytäkirja
PTK 116/2003 vp
Äänestykset
1-192
Huomautus:
Pääluokat 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.
Pääluokka 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.
Pvm
19.12.2003
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 117/2003 vp
Äänestykset
1-124
Luottamusäänestys istunpöytäkirja:
PTK 117/2003 vp  
Luottamusäänestys:
117
Päätös:
Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.
Huomautus:
Pääluokat 33-35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Osastot 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Info

Eduskunnan kirjelmä

Pvm
22.12.2003
Kirjelmä
EK 44/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 09.03.2007 10:26:56