Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Tulosluettelon kautta pääset asian käsittely- ja valiokuntakäsittelytietoihin, keskeisiin asiakirjoihin, säädöskokoelmaan ja Euroopan komission asiakirjoihin. Linkit syntyvät asian käsittelyn edetessä: esim. linkki säädöskokoelmaan on näkyvissä vasta, kun asian eduskuntakäsittely on päättynyt ja lakiteksti on julkaistu säädöskokoelmassa.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja linkkejä täysistunnon puheenvuoroihin. Valiokuntakäsittelytiedoista löytyvät valiokunnan kokouksissa tehdyt päätökset ja linkit valiokunnan pöytäkirjoihin.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto sekä eduskunnan antama vastaus hallituksen esitykseen.

Hakutulosluettelo

Hakuehdolla löytyi 151 osumaa.

1.  KK 368/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Invataksiyrittäjien toiminnan turvaaminen (Tolppanen, Maria /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 368/2014 vp  |

2.  KK 323/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Äkillisen rakennemuutosalueen kriteerien muuttaminen (Saarakkala, Vesa-Matti /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 323/2014 vp  |

3.  SKT 47/2014 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Työllisyyden parantaminen (Tiilikainen, Kimmo /kesk )

Keskeiset asiakirjat: SKT 47/2014 vp  |

4.  SKT 38/2014 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Ympäristöystävälliset kasvualat (Virolainen, Anne-Mari /kok )

Keskeiset asiakirjat: SKT 38/2014 vp  |

5.  SKT 33/2014 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Verkkoviestinnän tietoturva (Tynkkynen, Oras /vihr )

Keskeiset asiakirjat: SKT 33/2014 vp  |

6.  KK 199/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Pyhäsalmen kaivoksen tulevaisuus ja alueen elinvoiman turvaaminen (Kalliorinne, Risto /vas )

Keskeiset asiakirjat: KK 199/2014 vp  |

7.  KK 180/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Biotalouden hankkeiden edistäminen (Kokko, Osmo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 180/2014 vp  |

8.  SKT 18/2014 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Verkkoliiketoiminnan tukeminen (Östman, Peter /kd )

Keskeiset asiakirjat: SKT 18/2014 vp  |

9.  SKT 15/2014 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Ympäristöhallinnon lupa- ja valitusmenettelyiden nopeuttaminen (Autto, Heikki /kok )

Keskeiset asiakirjat: SKT 15/2014 vp  |

10.  KK 44/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Suomalaisen kuljetuselinkeinon kannattavuus (Kokko, Osmo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 44/2014 vp  |

11.  VNS 1/2014 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Keskeiset asiakirjat: VNS 1/2014 vp  | MmVM 5/2014 vp TaVL 11/2014 vpYmVL 6/2014 vp EK 13/2014 vp  |

12.  KA 17/2013 vp  Käsittelytiedot   
Keskustelualoite: Teollisuuspoliittisen ohjelman valmistelu (Myllykoski, Jari /vas  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KA 17/2013 vp  |

13.  KK 1188/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Yökerhojen aukioloaikojen lyhentämisestä luopuminen (Salolainen, Pertti /kok  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 1188/2013 vp  |

14.  TPA 55/2013 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Kullankaivuun tulevaisuus (Mäntylä, Hanna /ps )

Keskeiset asiakirjat: TPA 55/2013 vp  |

15.  KK 1163/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kullankaivuun tulevaisuus (Mäntylä, Hanna /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 1163/2013 vp  |

16.  KK 1027/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Ilmastopolitiikan (päästökaupan) vaikutukset Suomen elinkeinopolitiikkaan ja sen käyttö EU:n ulkopolitiikan välineenä (Koskela, Laila /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 1027/2013 vp  |

17.  HE 178/2013 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 178/2013 vp  | VaVM 29/2013 vp EV 169/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1072/2013  |

18.  VNS 7/2013 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia

Keskeiset asiakirjat: VNS 7/2013 vp  | VaVL 4/2014 vpLiVL 1/2014 vpMmVL 11/2014 vpPuVL 2/2014 vpSiVL 1/2014 vpStVL 1/2014 vpTaVL 14/2014 vpTyVL 2/2014 vp

19.  LA 47/2013 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta (Turunen, Kaj /ps  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 47/2013 vp  | VaVM 22/2013 vp

20.  KK 963/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Finavian tehtävät ja strategia (Kurvinen, Esko /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 963/2013 vp  |

21.  TPA 38/2013 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Uuden kasvun rahaston perustaminen (Tiilikainen, Kimmo /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TPA 38/2013 vp  |

22.  KK 920/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Asunto-osakeyhtiöiden saattaminen määräaikaisesti kotitalousvähennyksen piiriin (Eloranta, Eeva-Johanna /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 920/2013 vp  |

23.  HE 142/2013 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Keskeiset asiakirjat: HE 142/2013 vp  | MmVM 22/2013 vp EV 209/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 27/2014  | 28/2014  | 29/2014  | 30/2014  | 31/2014  | 32/2014  | 33/2014  | 34/2014  | 35/2014  | 36/2014  | 37/2014  | 38/2014  | 39/2014  | 40/2014  |

24.  KK 820/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva (Louhelainen, Anne /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 820/2013 vp  |

25.  HE 135/2013 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 135/2013 vp  | MmVM 14/2013 vp EV 176/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1090/2013  | 1091/2013  |

26.  KK 749/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Hevosalan toimintamahdollisuuksien kehittäminen (Saarakkala, Vesa-Matti /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 749/2013 vp  |

27.  KK 727/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Mehujen verotus (Elomaa, Ritva /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 727/2013 vp  |

28.  KK 686/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Polttoaineveron korotus ja kuljetusalan kannattavuus (Louhelainen, Anne /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 686/2013 vp  |

29.  KK 668/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Yritysten maksuhäiriöiden yleistyminen (Juvonen, Arja /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 668/2013 vp  |

30.  KK 586/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Tärkkelysperunateollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen (Sankelo, Janne /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 586/2013 vp  |

31.  KK 583/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Liikunnan edistäminen elinkeinopolitiikassa (Harkimo, Leena /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 583/2013 vp  |

32.  KK 548/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Pienpanimoteollisuuden kasvun esteiden poistaminen (Eloranta, Eeva-Johanna /sd )

Keskeiset asiakirjat: KK 548/2013 vp  |

33.  KK 544/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: ELY-keskusten toiminta (Kopra, Jukka /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 544/2013 vp  |

34.  KK 321/2013 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Julkisten hankintojen ohjaaminen pienille ja keskisuurille yrityksille (Lohi, Markus /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 321/2013 vp  |

35.  E 7/2013 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen

Keskeiset asiakirjat: E 7/2013 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2012) 795  |

36.  HE 183/2012 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 183/2012 vp  | HaVM 1/2013 vp EV 17/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 273/2013  | 370/2013  |
Sopimussarja (Finlex): 49/2013  | 50/2013  |

37.  KK 856/2012 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Elinkeinoyhtiöiden tulosten arvioiminen ja uudelleen organisoiminen sekä yksityisten elinkeinoyhtiöiden tukeminen (Lindström, Jari /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 856/2012 vp  |

38.  KK 549/2012 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Pohjoisen liikenneverkon toimivuus ja yhteydet Pohjoiselle jäämerelle (Kurvinen, Esko /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 549/2012 vp  |

39.  SKT 72/2012 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Nokian irtisanomiset (Lohela, Maria /ps )

Keskeiset asiakirjat: SKT 72/2012 vp  |

40.  HE 68/2012 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 68/2012 vp  | TaVM 8/2012 vp EV 92/2012 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 793/2012  |

41.  KK 423/2011 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja luontaistuotteiden markkinointia koskevien lakien ajantasaistaminen (Jalonen, Ari /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 423/2011 vp  |

42.  HE 135/2011 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 135/2011 vp  | MmVM 1/2012 vp PeVL 8/2012 vp EV 40/2012 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 293/2012  |

43.  KK 107/2011 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Nellimin tokkakunnan elinkeinon turvaaminen (Sinnemäki, Anni /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 107/2011 vp  |

44.  E 175/2010 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen uudelleentarkastelu

Keskeiset asiakirjat: E 175/2010 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2011) 78 lopullinen  |

45.  KK 1148/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Matkailuelinkeinon tulevaisuus (Paajanen, Reijo /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 1148/2010 vp  |

46.  HE 272/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Keskeiset asiakirjat: HE 272/2010 vp  |

47.  HE 260/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Keskeiset asiakirjat: HE 260/2010 vp  | MmVM 29/2010 vp PeVL 53/2010 vp EV 323/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 418/2011  |

48.  VNS 9/2010 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Keskeiset asiakirjat: VNS 9/2010 vp  | HaVM 35/2010 vp LiVL 17/2010 vpYmVL 25/2010 vp EK 48/2010 vp  |

49.  TAA 1004/2010 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Keskipohjanmaan litiumklusterin perustamiseen (Urpilainen, Jutta /sd )

Keskeiset asiakirjat: TAA 1004/2010 vp  |

50.  KK 770/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Ympäristöpolitiikan yhdenmukaistaminen (Viljanen, Ilkka /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 770/2010 vp  |