Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Tulosluettelon kautta pääset asian käsittely- ja valiokuntakäsittelytietoihin, keskeisiin asiakirjoihin, säädöskokoelmaan ja Euroopan komission asiakirjoihin. Linkit syntyvät asian käsittelyn edetessä: esim. linkki säädöskokoelmaan on näkyvissä vasta, kun asian eduskuntakäsittely on päättynyt ja lakiteksti on julkaistu säädöskokoelmassa.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja linkkejä täysistunnon puheenvuoroihin. Valiokuntakäsittelytiedoista löytyvät valiokunnan kokouksissa tehdyt päätökset ja linkit valiokunnan pöytäkirjoihin.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto sekä eduskunnan antama vastaus hallituksen esitykseen.

Hakutulosluettelo

Hakuehdolla löytyi 52 osumaa.

1.  KK 247/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Ammattistarttilaisen oikeus HSL:n opiskelija-alennukseen (Tolppanen, Maria /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 247/2014 vp  |

2.  HE 116/2013 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 116/2013 vp  | SiVM 11/2013 vp PeVL 26/2013 vp EV 189/2013 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1243/2013  | 1244/2013  |

3.  HE 99/2012 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Keskeiset asiakirjat: HE 99/2012 vp  | SiVM 7/2012 vp EV 147/2012 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1078/2012  | 1079/2012  | 1080/2012  |

4.  LA 129/2010 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Kähkönen, Lauri /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 129/2010 vp  |

5.  LA 66/2010 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (Tallqvist, Tarja /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 66/2010 vp  |

6.  HE 149/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 149/2010 vp  | SiVM 8/2010 vp EV 194/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 52/2011  | 53/2011  |

7.  KK 405/2007 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Vammaisten opiskelijoiden koulumatkakulujen korvaaminen (Vistbacka, Raimo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 405/2007 vp  |

8.  KK 320/2007 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuen myöntämisperusteet (Vistbacka, Raimo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 320/2007 vp  |

9.  HE 64/2007 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 64/2007 vp  | SiVM 8/2007 vp EV 99/2007 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1388/2007  | 1389/2007  |

10.  LA 154/2006 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Kähkönen, Lauri /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 154/2006 vp  |

11.  LA 69/2006 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (Vahasalo, Raija /kok )

Keskeiset asiakirjat: LA 69/2006 vp  |

12.  TPA 94/2006 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Koulumatkatuen laajentaminen näyttötutkintokoulutukseen (Väistö, Matti /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TPA 94/2006 vp  |

13.  KK 897/2005 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuen myöntäminen ammattikorkeakouluissa opiskeleville (Holmlund, Anne /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 897/2005 vp  |

14.  KK 746/2005 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen tulkinta (Neittaanmäki, Petri /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 746/2005 vp  |

15.  HE 97/2004 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 97/2004 vp  | SiVM 8/2004 vp EV 88/2004 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 592/2004  |

16.  LA 1/2004 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta (Hurskainen, Sinikka /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 1/2004 vp  |

17.  KK 315/2004 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuen takaisinperintä (Tennilä, Esko-Juhani /vas )

Keskeiset asiakirjat: KK 315/2004 vp  |

18.  KK 82/2004 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuki (Rantakangas, Antti /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 82/2004 vp  |

19.  HE 160/2003 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 160/2003 vp  | StVM 29/2003 vp EV 125/2003 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1312/2003  | 1313/2003  | 1314/2003  | 1315/2003  | 1316/2003  | 1317/2003  | 1318/2003  | 1319/2003  | 1320/2003  | 1321/2003  | 1322/2003  | 1323/2003  | 1324/2003  | 1325/2003  | 1326/2003  | 1327/2003  | 1328/2003  | 1329/2003  | 1330/2003  |

20.  HE 158/2003 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Keskeiset asiakirjat: HE 158/2003 vp  | StVM 4/2004 vp EV 20/2004 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 350/2004  | 351/2004  | 352/2004  | 353/2004  | 354/2004  | 355/2004  | 356/2004  | 357/2004  | 358/2004  | 359/2004  | 360/2004  | 361/2004  | 362/2004  | 363/2004  | 364/2004  | 365/2004  | 366/2004  | 367/2004  | 368/2004  | 369/2004  | 370/2004  | 371/2004  |

21.  HE 93/2003 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 93/2003 vp  | SiVM 3/2003 vp PeVL 14/2003 vp EV 96/2003 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 345/2004  | 346/2004  |

22.  HE 58/2003 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 58/2003 vp  | SiVM 1/2003 vp EV 72/2003 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1139/2003  | 1140/2003  |

23.  LA 20/2003 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta (Vahasalo, Raija /kok  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 20/2003 vp  |

24.  KK 560/2003 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Opiskelijoiden oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuvat matkakorvaukset (Kerola, Inkeri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 560/2003 vp  |

25.  HE 101/2002 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Keskeiset asiakirjat: HE 101/2002 vp  | LaVM 23/2002 vp EV 232/2002 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 132/2003  | 133/2003  | 134/2003  | 135/2003  |  | 136/2003  | 137/2003  | 138/2003  | 139/2003  | 140/2003  |  |  |

26.  HE 9/2002 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Keskeiset asiakirjat: HE 9/2002 vp  | StVM 16/2002 vp PeVL 14/2002 vp EV 96/2002 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 682/2002  | 683/2002  | 684/2002  | 685/2002  | 686/2002  | 687/2002  | 688/2002  | 689/2002  | 690/2002  | 691/2002  | 692/2002  | 693/2002  | 694/2002  | 695/2002  | 696/2002  | 697/2002  | 698/2002  | 699/2002  |

27.  LA 112/2002 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta (Forsius, Merikukka /vihr  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 112/2002 vp  |

28.  TAA 549/2002 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuen laajentamiseen (Hyssälä, Liisa /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 549/2002 vp  |

29.  KK 625/2002 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuen saannin ehtojen tarkistaminen (Kiviniemi, Mari /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 625/2002 vp  |

30.  KK 84/2002 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Esikouluopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetusmaksutuki (Vihriälä, Jukka /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 84/2002 vp  |

31.  HE 9/2001 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 9/2001 vp  | SiVM 1/2001 vp EV 26/2001 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 344/2001  |

32.  LA 21/2001 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta (Kerola, Inkeri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 21/2001 vp  |

33.  TPA 8/2001 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Koulumatkatuen perusteiden tarkistaminen (Lahtela, Esa /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TPA 8/2001 vp  |

34.  KK 980/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Opiskelijoiden koulumatkatuen ehdot (Vistbacka, Raimo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 980/2001 vp  |

35.  KK 60/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kelan koulumatkatuen laajentaminen näyttötutkintoon perustuvan koulutuksen matkoihin (Lahtela, Esa /sd )

Keskeiset asiakirjat: KK 60/2001 vp  |

36.  LA 53/2000 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 53/2000 vp  | SiVM 1/2001 vp

37.  KK 835/2000 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Keskiasteen koulumatkatuki (Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 835/2000 vp  |

38.  KK 108/2000 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Vaikeavammaiset ja koulumatkatuki (Anttila, Ulla /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 108/2000 vp  |

39.  LA 121/1999 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laki perusopetuslain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (Korteniemi, Ossi /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 121/1999 vp  | SiVM 7/1999 vp StVL 10/1999 vp

40.  TA 333/1999 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten koulumatkojen tukeminen (Puhakka, Osmo /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TA 333/1999 vp  |

41.  TA 299/1999 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Peruskouluopetuksen ja yleissivistävän lukio-opetuksen maksuttomuuden turvaaminen (Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TA 299/1999 vp  |

42.  TAA 622/1999 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen esiopetuksen kuljetuksen järjestämiseen (Mölsä, Tero /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 622/1999 vp  |

43.  TAA 574/1999 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen esiopetuksesta aiheutuviin kuljetuskustannuksiin (Manninen, Hannes /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 574/1999 vp  |

44.  TAA 425/1999 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen esiopetukseen osallistuvien lasten koulumatkojen kustannuksiin (Korteniemi, Ossi /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 425/1999 vp  |

45.  KK 952/1999 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Monimuotokoulutuksen koulumatkatuki (Viitanen, Pia /sd )

Keskeiset asiakirjat: KK 952/1999 vp  |

46.  HE 57/1998 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 57/1998 vp  | SiVM 4/1998 vp EV 80/1998 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 636/1998  | 637/1998  | 638/1998  | 639/1998  | 640/1998  | 641/1998  | 642/1998  | 643/1998  | 644/1998  | 645/1998  | 646/1998  | 647/1998  | 648/1998  |

47.  KK 1566/1998 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuen maksamisesta (Vuorensola, Markku /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 1566/1998 vp  |

48.  KK 1037/1998 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkakustannusten korvaamisesta keskiasteen opiskelijoille (Pulliainen, Erkki /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 1037/1998 vp  |

49.  KK 1022/1998 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Koulumatkatuesta (Saarinen, Matti /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 1022/1998 vp  |

50.  LA 123/1997 vp  Käsittelytiedot   
Lakialoite: Laiksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Partanen, Erkki /sd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LA 123/1997 vp  |