Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Tulosluettelon kautta pääset asian käsittely- ja valiokuntakäsittelytietoihin, keskeisiin asiakirjoihin, säädöskokoelmaan ja Euroopan komission asiakirjoihin. Linkit syntyvät asian käsittelyn edetessä: esim. linkki säädöskokoelmaan on näkyvissä vasta, kun asian eduskuntakäsittely on päättynyt ja lakiteksti on julkaistu säädöskokoelmassa.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja linkkejä täysistunnon puheenvuoroihin. Valiokuntakäsittelytiedoista löytyvät valiokunnan kokouksissa tehdyt päätökset ja linkit valiokunnan pöytäkirjoihin.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto sekä eduskunnan antama vastaus hallituksen esitykseen.

Hakutulosluettelo

Hakuehdolla löytyi 39 osumaa.

1.  KK 1134/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Avohoidon saaminen lainsäädännöllä valtion sairaaloiden palveluvalikoimaan (Väätäinen, Tuula /sd )

Keskeiset asiakirjat: KK 1134/2010 vp  |

2.  HE 17/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Keskeiset asiakirjat: HE 17/2010 vp  | LaVM 30/2010 vp PeVL 30/2010 vp EV 266/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 329/2011  | 330/2011  | 328/2011  | 331/2011  | 332/2011  | 333/2011  | 334/2011  | 335/2011  |

3.  HE 3/2010 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Keskeiset asiakirjat: HE 3/2010 vp  | LaVM 3/2010 vp EV 45/2010 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 641/2010  |

4.  KK 673/2009 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Sopentuvan leirikeskuksen säilyttäminen tukiyhdistyksen hallinnassa (Kyllönen, Merja /vas )

Keskeiset asiakirjat: KK 673/2009 vp  |

5.  HE 92/2009 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 92/2009 vp  | LaVM 13/2009 vp EV 149/2009 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 953/2009  | 954/2009  |

6.  TAA 692/2008 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan (Palm, Sari /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 692/2008 vp  |

7.  HE 155/2008 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 155/2008 vp  | LaVM 10/2008 vp EV 121/2008 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 714/2008  |

8.  KK 211/2008 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan turvaaminen Kotkassa (Tiusanen, Pentti /vas )

Keskeiset asiakirjat: KK 211/2008 vp  |

9.  TAA 141/2007 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan (Kallis, Bjarne /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 141/2007 vp  |

10.  TAA 1051/2006 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan (Rauhala, Leena /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 1051/2006 vp  |

11.  TAA 48/2006 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Kriminaalihuoltolaitoksen toimintaan (Brax, Tuija /vihr  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 48/2006 vp  |

12.  LTA 10/2006 vp  Käsittelytiedot   
Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan (Kallis, Bjarne /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LTA 10/2006 vp  |

13.  TAA 793/2005 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan (Rauhala, Leena /kd  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 793/2005 vp  |

14.  TAA 57/2005 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Kriminaalihuoltolaitoksen toimintaan (Brax, Tuija /vihr  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 57/2005 vp  |

15.  HE 261/2004 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 261/2004 vp  | LaVM 8/2005 vp EV 96/2005 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 788/2005  |

16.  HE 102/2004 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskeiset asiakirjat: HE 102/2004 vp  | LaVM 11/2004 vp PeVL 34/2004 vp EV 198/2004 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1195/2004  | 1196/2004  | 1197/2004  | 1198/2004  |

17.  HE 248/2002 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 248/2002 vp  | LaVM 22/2002 vp EV 201/2002 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 66/2003  |

18.  HE 127/2001 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 127/2001 vp  | LaVM 21/2001 vp HaVL 18/2001 vpSiVL 10/2001 vp EV 173/2001 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1446/2001  |

19.  HE 26/2001 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Keskeiset asiakirjat: HE 26/2001 vp  | LaVM 3/2002 vp HaVL 8/2001 vpStVL 6/2001 vp EV 30/2002 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 422/2002  |

20.  TAA 555/2001 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen vapautuvien vankien jälkihoidon järjestämiseen (Kankaanniemi, Toimi /kd )

Keskeiset asiakirjat: TAA 555/2001 vp  |

21.  TAA 29/2001 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Tampereella toimivalle Kriminaalihuoltoyhdistykselle (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 29/2001 vp  |

22.  KK 97/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kriminaalihuoltoyhdistyksen toiminnan jatkaminen (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: KK 97/2001 vp  |

23.  HE 136/2000 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Keskeiset asiakirjat: HE 136/2000 vp  | LaVM 13/2000 vp EV 212/2000 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 135/2001  | 136/2001  | 137/2001  | 138/2001  | 139/2001  | 140/2001  |  | 141/2001  | 142/2001  |

24.  TAA 433/2000 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen vapautuvien vankien jälkihoidon järjestämiseen (Kankaanniemi, Toimi /skl  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 433/2000 vp  |

25.  TAA 23/1999 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Kriminaalihuolto ry:n toimintaan (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 23/1999 vp  |

26.  KK 695/1999 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Kriminaalihuollon toimintojen kehittäminen (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: KK 695/1999 vp  |

27.  HE 146/1996 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta

Keskeiset asiakirjat: HE 146/1996 vp  | LaVM 13/1996 vp EV 168/1996 vp  |
Säädöskokoelma (Finlex): 1035/1996  |

28.  TA 11/1994 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Vankilasta vapautuvien ohjauksen ja neuvonnan siirtämisestä kriminaalihuolto-organisaatiolle (Vehkaoja /SDP )

Keskeiset asiakirjat: TA 11/1994 vp  |

29.  TAA 335/1994 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Yhdyskuntapalvelun toimeenpanomäärärahojen korottamisesta (Mäkelä /SMP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 335/1994 vp  |

30.  TA 42/1991 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Suomen Kriminaaliyhdistyksen tukihenkilöverkoston kehittämisestä (Tykkyläinen /SDP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TA 42/1991 vp  |

31.  TA 22/1991 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Vapautuvien vankien jälkihoidon järjestämisestä (Jääskeläinen /SKL  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TA 22/1991 vp  |

32.  RA 988/1990 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Suomen Katulähetysliitolle käytettäväksi tukihenkilötoimintaan (Tykkyläinen /SDP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 988/1990 vp  |

33.  KK 115/1990 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Vapautuvien vankien sijoittumisesta yhteiskuntaan (Pulliainen /Vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 115/1990 vp  |

34.  TA 11/1989 vp  Käsittelytiedot   
Toivomusaloite: Kriminaalihuolto-organisaation laajentamisesta koko maan kattavaksi (Urpilainen /SDP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TA 11/1989 vp  |

35.  RA 1675/1989 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Vapautuvien Tuki ry:n huoltotyöhön (Kankaanniemi /SKL  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 1675/1989 vp  |

36.  RA 1103/1989 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Kriminaalihuoltoyhdistykselle Lahden aluetoimiston toimitalon rakentamiseen (Aittoniemi /SMP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 1103/1989 vp  |

37.  RA 992/1989 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Lahden Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintakeskukselle (Viljanen /Kok  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 992/1989 vp  |

38.  RA 738/1989 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta Onesimus ry:n Suomussalmen vastaanottokodin varustamiseen (Riihijärvi /SMP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 738/1989 vp  |

39.  RA 197/1989 vp  Käsittelytiedot   
Raha-asia-aloite: Määrärahan osoittamisesta sosiaalityöntekijän palkkaamiseksi Lappeenrannan Kriminaalihuoltoyhdistykselle (Hurskainen-Leppänen /SDP  ym. )

Keskeiset asiakirjat: RA 197/1989 vp  |