Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Tulosluettelon kautta pääset asian käsittely- ja valiokuntakäsittelytietoihin, keskeisiin asiakirjoihin, säädöskokoelmaan ja Euroopan komission asiakirjoihin. Linkit syntyvät asian käsittelyn edetessä: esim. linkki säädöskokoelmaan on näkyvissä vasta, kun asian eduskuntakäsittely on päättynyt ja lakiteksti on julkaistu säädöskokoelmassa.

Käsittelytiedoista löytyvät mm. asian käsittelyvaiheet täysistunnossa ja linkkejä täysistunnon puheenvuoroihin. Valiokuntakäsittelytiedoista löytyvät valiokunnan kokouksissa tehdyt päätökset ja linkit valiokunnan pöytäkirjoihin.

Keskeisiä asiakirjoja ovat vireilletuloasiakirjat, kuten hallituksen esitys, kansanedustajan aloite, valiokunnan mietintö ja lausunto sekä eduskunnan antama vastaus hallituksen esitykseen.

Hakutulosluettelo

Hakuehdolla löytyi 53 osumaa.

1.  U 21/2014 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle (luonnonmukainen tuotanto)

Keskeiset asiakirjat: U 21/2014 vp  | MmVL 30/2014 vp
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2014) 179  | COM(2014) 180  |

2.  HE 47/2014 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: HE 47/2014 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2014) 180  |

3.  KK 149/2014 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotteiden kuluttajahintojen alentaminen (Kokko, Osmo /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 149/2014 vp  |

4.  KK 602/2012 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Suomalaisen lähiruokatuotannon tulevaisuus (Elomaa, Ritva /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 602/2012 vp  |

5.  E 72/2012 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission kertomuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisesta

Keskeiset asiakirjat: E 72/2012 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): COM(2012) 212 lopullinen  |

6.  KK 487/2012 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Pienteurastamojen kasvuedellytyksien parantaminen (Lindström, Jari /ps )

Keskeiset asiakirjat: KK 487/2012 vp  |

7.  E 170/2010 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: E 170/2010 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2010) 759 lopullinen  |

8.  VNS 6/2010 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Keskeiset asiakirjat: VNS 6/2010 vp  | MmVM 25/2010 vp UaVL 6/2010 vpStVL 17/2010 vpTuVL 4/2010 vpYmVL 22/2010 vpSiVL 18/2010 vp EK 41/2010 vp  |

9.  KK 693/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomu- ja lähiruoan suosiminen kouluruokailussa (Palm, Sari /kd )

Keskeiset asiakirjat: KK 693/2010 vp  |

10.  KK 559/2010 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotteiden tilamyynnin kehittäminen (Kyllönen, Merja /vas )

Keskeiset asiakirjat: KK 559/2010 vp  |

11.  TPA 90/2009 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Kotimaisten raaka-aineiden, lähiruoan ja luomuruoan käyttö kouluruokailussa (Forsius, Merikukka /kok )

Keskeiset asiakirjat: TPA 90/2009 vp  |

12.  KK 1026/2009 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomu- ja lähiruoan käytön edistäminen (Karimäki, Johanna /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 1026/2009 vp  |

13.  HE 246/2009 vp  Käsittelytiedot   
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta

Keskeiset asiakirjat: HE 246/2009 vp  | YmVL 24/2010 vp

14.  KK 551/2007 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luonnonmukaisen viljelyn ja luomututkimuksen asema (Vilkuna, Pekka /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 551/2007 vp  |

15.  U 12/2006 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (luomuasetukset)

Keskeiset asiakirjat: U 12/2006 vp  | MmVL 4/2006 vp
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2005) 671 lopullinen  |

16.  TAA 769/2006 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen julkisen sektorin lähi- ja luomuruokatuotantohankkeen jatkamiseen (Lämsä, Eero /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 769/2006 vp  |

17.  TAA 572/2005 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen julkisen sektorin lähi- ja luomuruokatuotantohankkeen toteuttamiseen (Lämsä, Eero /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 572/2005 vp  |

18.  KK 868/2005 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotteiden arvonlisäveron alentaminen (Thors, Astrid /r )

Keskeiset asiakirjat: KK 868/2005 vp  |

19.  E 70/2004 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta

Keskeiset asiakirjat: E 70/2004 vp  |
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2004) 415 lopullinen  |

20.  TAA 292/2004 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luomukotieläintuotantotukeen (Komi, Katri /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 292/2004 vp  |

21.  TAA 59/2004 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Luomutuotannon jatkuvuuden turvaaminen (Forsius-Harkimo, Merikukka /vihr  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 59/2004 vp  |

22.  KK 672/2004 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luonnonmukaisen tuotannon vapauttaminen tarkastusmaksuista (Kiviranta, Esko /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 672/2004 vp  |

23.  U 58/2002 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi luonnonmukaisessa maataloustuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta ja siihen liittyvästä rekisteristä (luonnonmukainen siementuotanto)

Keskeiset asiakirjat: U 58/2002 vp  | MmVL 19/2002 vp

24.  E 149/2002 vp  Käsittelytiedot   
Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

Keskeiset asiakirjat: E 149/2002 vp  | MmVL 26/2002 vp
KOM-asiakirja (EUR-Lex): KOM(2003) 14 lopull.  |

25.  TAA 1113/2002 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen ammattikeittiöiden valtakunnalliseen ja pohjoismaiseen luomutoimintaan (Rajamäki, Kari /sd )

Keskeiset asiakirjat: TAA 1113/2002 vp  |

26.  TAA 712/2002 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden käytön edistämiseen ammattikeittiöissä (Komi, Katri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 712/2002 vp  |

27.  TAA 711/2002 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tuotekehitykseen ja kuluttajaneuvontaan (Komi, Katri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 711/2002 vp  |

28.  KK 913/2002 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomuviljan viennin pysähtyminen (Komi, Katri /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 913/2002 vp  |

29.  KK 910/2002 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomuviljan vientiesteiden poistaminen (Väistö, Matti /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 910/2002 vp  |

30.  TAA 628/2001 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tuotekehitykseen ja kuluttajaneuvontaan (Komi, Katri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 628/2001 vp  |

31.  TAA 172/2001 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Luomutuotannon tukemiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: TAA 172/2001 vp  |

32.  LTA 30/2001 vp  Käsittelytiedot   
Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötukiin (Seppälä, Arto /sd )

Keskeiset asiakirjat: LTA 30/2001 vp  |

33.  LTA 28/2001 vp  Käsittelytiedot   
Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötuen lisäämiseen (Koskinen, Jari /kok  ym. )

Keskeiset asiakirjat: LTA 28/2001 vp  |

34.  LTA 27/2001 vp  Käsittelytiedot   
Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen maatalouden ympäristötukeen (Forsius, Merikukka /vihr )

Keskeiset asiakirjat: LTA 27/2001 vp  |

35.  KA 4/2001 vp  Käsittelytiedot   
Keskustelualoite: Elintarvikkeiden turvallisuus (Vihriälä, Jukka /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KA 4/2001 vp  |

36.  SKT 28/2001 vp  Käsittelytiedot   
Suullinen kyselytunti: Luonnonmukainen elintarviketuotanto (Nepponen, Olli /kok )

Keskeiset asiakirjat: SKT 28/2001 vp  |

37.  KK 944/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luonnonmukaisen tuotannon laajentamisen estäminen (Hemmilä, Pertti /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 944/2001 vp  |

38.  KK 930/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luonnonmukaisen tuotannon sopimusten noudattaminen (Koskinen, Jari /kok )

Keskeiset asiakirjat: KK 930/2001 vp  |

39.  KK 449/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotannon tukeminen (Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 449/2001 vp  |

40.  KK 292/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luonnonmukaisen tuotannon lisäyksen rahoitus (Forsius, Merikukka /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 292/2001 vp  |

41.  KK 229/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomuviljelyn tukemisen järkevyys (Aittoniemi, Sulo /alk )

Keskeiset asiakirjat: KK 229/2001 vp  |

42.  KK 188/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Suomalaisen maatalouden tukeminen sekä puhtaan ruoan ja luomuviljelyn turvaaminen (Jääskeläinen, Jouko /skl  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 188/2001 vp  |

43.  KK 161/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotannon edistäminen (Laukkanen, Markku /kesk )

Keskeiset asiakirjat: KK 161/2001 vp  |

44.  KK 21/2001 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomukotieläimille tarkoitettujen tuotantorakennusinvestointien tukeminen (Immonen, Mikko /vas  ym. )

Keskeiset asiakirjat: KK 21/2001 vp  |

45.  TPA 77/2000 vp  Käsittelytiedot   
Toimenpidealoite: Luomutuotannon lisääminen (Vehviläinen, Anu /kesk )

Keskeiset asiakirjat: TPA 77/2000 vp  |

46.  TAA 487/2000 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tutkimukseen ja kokonaislaadun parantamiseen (Komi, Katri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 487/2000 vp  |

47.  TAA 486/2000 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luonnonmukaisen tuotannon tuotekehitykseen ja kuluttajaneuvontaan (Komi, Katri /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 486/2000 vp  |

48.  TAA 396/2000 vp  Käsittelytiedot   
Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen luomutuotannon menekin edistämiseen (Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk  ym. )

Keskeiset asiakirjat: TAA 396/2000 vp  |

49.  KK 950/2000 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi annetun asetuksen vaikutukset luomutuotantoon (Forsius, Merikukka /vihr )

Keskeiset asiakirjat: KK 950/2000 vp  |

50.  KK 622/2000 vp  Käsittelytiedot   
Kirjallinen kysymys: Luomutuotanto (Kekkonen, Antero /sd )

Keskeiset asiakirjat: KK 622/2000 vp  |