Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 428 träffar.

1.  SS 386/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Justering av tomternas beskattningsvärden i huvudstadsregionens tillväxtcentra (Mäkelä, Outi /saml )

Relevanta dokument: SS 386/2014 rd  |

2.  SS 324/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ägandet av sjukhusfastigheter (Lindström, Jari /saf )

Relevanta dokument: SS 324/2014 rd  |

3.  SS 321/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Beskattningen av tomtmark (Oinonen, Pentti /saf )

Relevanta dokument: SS 321/2014 rd  |

4.  SS 315/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Längre övergångstid och tydligare kravnivå för avfallsvattenförordningen (Heinonen, Timo /saml )

Relevanta dokument: SS 315/2014 rd  |

5.  SS 286/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Missförhållandena på grund av jordabalkens krav på obrutet ägande i fråga om fastigheter hos bolag som ägs av personer utanför EES (Kymäläinen, Suna /sd )

Relevanta dokument: SS 286/2014 rd  |

6.  SS 179/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Säljarens ansvar vid fastighetsköp (Eloranta, Eeva-Johanna /sd )

Relevanta dokument: SS 179/2014 rd  |

7.  MFT 25/2014 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Mögelproblem (Kiuru, Pauli /saml )

Relevanta dokument: MFT 25/2014 rd  |

8.  SS 133/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Elektroniskt bestyrkande av köp (Maijala, Eeva-Maria /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 133/2014 rd  |

9.  SS 124/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Polisstationens förvarsutrymmen i Kankaanpää i bruk igen (Joutsenlahti, Anssi /saf )

Relevanta dokument: SS 124/2014 rd  |

10.  SS 1168/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Rättssäkerheten för fastighetsägare i gruvområden (Tuppurainen, Tytti /sd )

Relevanta dokument: SS 1168/2013 rd  |

11.  RP 218/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattentjänster och av markanvändnings- och bygglagen

Relevanta dokument: RP 218/2013 rd  | JsUB 6/2014 rd GrUU 11/2014 rdMiUU 7/2014 rd RSv 56/2014 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 681/2014  | 682/2014  |

12.  SS 1083/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Framtiden för försvarsförvaltningens byggverk (Kääriäinen, Seppo /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 1083/2013 rd  |

13.  SS 1073/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Övervakning av tvister mellan grannarna om missbruk av gränsstaket och tomt (Joutsenlahti, Anssi /saf )

Relevanta dokument: SS 1073/2013 rd  |

14.  RP 144/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och 3 och 5 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

Relevanta dokument: RP 144/2013 rd  | JsUB 16/2013 rd RSv 179/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 73/2014  | 74/2014  |

15.  RP 140/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kraftverksskatt och lagar om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 1 § i skattekontolagen

Relevanta dokument: RP 140/2013 rd  | FiUB 31/2013 rd EkUU 29/2013 rdMiUU 27/2013 rd RSv 195/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1255/2013  | 1256/2013  | 1257/2013  |

16.  RP 107/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen

Relevanta dokument: RP 107/2013 rd  | FiUB 16/2013 rd RSv 117/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 762/2013  |

17.  RP 96/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Relevanta dokument: RP 96/2013 rd  | FvUB 15/2013 rd KuUU 16/2013 rd RSv 144/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 895/2013  |

18.  RP 94/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Relevanta dokument: RP 94/2013 rd  | EkUB 38/2013 rd GrUU 43/2013 rd RSv 4/2014 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 162/2014  | 163/2014  | 164/2014  | 165/2014  | 166/2014  | 167/2014  | 168/2014  | 169/2014  | 170/2014  | 171/2014  | 172/2014  | 173/2014  | 174/2014  | 175/2014  | 176/2014  | 177/2014  | 178/2014  | 179/2014  | 180/2014  | 181/2014  | 182/2014  | 183/2014  | 184/2014  | 185/2014  | 186/2014  | 187/2014  | 188/2014  | 189/2014  | 190/2014  | 191/2014  | 192/2014  |

19.  SS 540/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Främjande av generationsväxlingen i företag som hyr ut fastigheter (Kiviranta, Esko /cent )

Relevanta dokument: SS 540/2013 rd  |

20.  RP 76/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsskattelagen, av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen samt av 14 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Relevanta dokument: RP 76/2013 rd  | FiUB 18/2013 rd RSv 123/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 811/2013  | 812/2013  | 813/2013  |

21.  RP 68/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Lantmäteriverket

Relevanta dokument: RP 68/2013 rd  | JsUB 7/2013 rd RSv 102/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 900/2013  | 901/2013  | 902/2013  | 903/2013  | 904/2013  | 905/2013  | 906/2013  | 907/2013  | 908/2013  | 909/2013  | 910/2013  | 911/2013  | 912/2013  | 913/2013  | 914/2013  | 915/2013  | 916/2013  | 917/2013  | 918/2013  | 919/2013  | 920/2013  | 921/2013  | 922/2013  | 923/2013  | 924/2013  | 925/2013  | 926/2013  | 927/2013  | 928/2013  | 929/2013  | 930/2013  | 931/2013  |

22.  TBM 22/2013 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag för att inrätta ett nationellt utvecklings- och kompetenscenter för social- och hälsovårdsfastigheter (Lindström, Jari /saf )

Relevanta dokument: TBM 22/2013 rd  |

23.  SS 365/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tilläggsfråga om värnande om Kauhava flygledningsskolas historia (Niinistö, Jussi /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 365/2013 rd  |

24.  AM 18/2013 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Omorganisering av ansvaret för social- och hälsovårdens fastigheter utifrån social- och hälsovårdsområdena (Lindström, Jari /saf )

Relevanta dokument: AM 18/2013 rd  |

25.  SS 327/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Senatsfastigheters ägande på universitetscampus i Nyslott (Viitamies, Pauliina /sd )

Relevanta dokument: SS 327/2013 rd  |

26.  SS 289/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Förbättring av universitetens finanser genom sänkta hyror (Modig, Silvia /vänst )

Relevanta dokument: SS 289/2013 rd  |

27.  AM 4/2013 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Konstruktionsgranskning av breda byggnader (Juvonen, Arja /saf )

Relevanta dokument: AM 4/2013 rd  |

28.  AM 42/2012 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Definiering av oskälighet i lagen om vattentjänster (Mölsä, Martti /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 42/2012 rd  | JsUB 6/2014 rd

29.  SS 891/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Senatfastigheters avkastningsförväntningar och statliga myndigheters lokalkostnader (Kymäläinen, Suna /sd )

Relevanta dokument: SS 891/2012 rd  |

30.  AM 19/2012 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Översyn av grunderna för beviljande av visum (Kymäläinen, Suna /sd )

Relevanta dokument: AM 19/2012 rd  |

31.  SS 452/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Översyn av grunderna för beviljande av visum (Kymäläinen, Suna /sd )

Relevanta dokument: SS 452/2012 rd  |

32.  SS 264/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Fastigheternas brandsäkerhet (Hautala, Lasse /cent )

Relevanta dokument: SS 264/2012 rd  |

33.  SS 253/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Investeringarna i Flygkrigsskolan i Kauhava (Hongisto, Reijo /saf )

Relevanta dokument: SS 253/2012 rd  |

34.  RP 6/2012 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Relevanta dokument: RP 6/2012 rd  | FiUB 6/2012 rd RSv 22/2012 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 253/2012  |

35.  SS 385/2011 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Parkering på privat parkeringsområde med parkeringstillstånd för handikappade (Lohela, Maria /saf )

Relevanta dokument: SS 385/2011 rd  |

36.  BM 344/2011 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för utgifter som föranleds av stöd för fastighetsförrättningar (Reijonen, Eero /cent )

Relevanta dokument: BM 344/2011 rd  |

37.  BM 163/2011 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för utgifter som föranleds av stöd för fastighetsförrättningar (Komi, Katri /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 163/2011 rd  |

38.  AM 4/2011 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Begränsning av rätten att äga fastigheter för personer, företag och sammanslutningar utanför EU (Tossavainen, Reijo /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 4/2011 rd  |

39.  SS 1282/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Fastställande av fiskerättigheter i Enare, Enontekis och Utsjoki (Seurujärvi, Janne /cent )

Relevanta dokument: SS 1282/2010 rd  |

40.  LM 113/2010 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Räddningslag (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: LM 113/2010 rd  | FvUB 41/2010 rd

41.  MFT 182/2010 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Behandlingen av avloppsvattensförordningen (Viitamies, Pauliina /sd )

Relevanta dokument: MFT 182/2010 rd  |

42.  RP 223/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om parkeringsövervakning

Relevanta dokument: RP 223/2010 rd  | LaUB 42/2010 rd GrUU 57/2010 rdFvUU 31/2010 rd RSv 354/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 727/2011  |  | 728/2011  | 729/2011  | 730/2011  |

43.  RP 179/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 och 103 § i miljöskyddslagen

Relevanta dokument: RP 179/2010 rd  | MiUB 18/2010 rd GrUU 44/2010 rd RSv 288/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 196/2011  |

44.  MFT 138/2010 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Certifieringssystem för reningsverk för avloppsvatten (Heinonen, Timo /saml )

Relevanta dokument: MFT 138/2010 rd  |

45.  RP 150/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

Relevanta dokument: RP 150/2010 rd  | JsUB 16/2010 rd RSv 162/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 990/2010  |

46.  SS 704/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Utveckling av besiktningen av fastigheter (Kyllönen, Merja /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 704/2010 rd  |

47.  SS 701/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Städning av gårdsplaner med avfall på myndighetsorder (Kangas, Matti /vänst )

Relevanta dokument: SS 701/2010 rd  |

48.  RP 123/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i mervärdesskattelagen

Relevanta dokument: RP 123/2010 rd  | FiUB 35/2010 rd RSv 154/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 905/2010  |

49.  SS 643/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Uppgifter om byggnader bör framgå tydligt (Peltonen, Tuula /sd )

Relevanta dokument: SS 643/2010 rd  |

50.  SS 604/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Effekterna av modellen med helhetshyra för Försvarsförvaltningens byggverk (Pakkanen, Markku /cent )

Relevanta dokument: SS 604/2010 rd  |