Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 113 träffar.

1.  SS 630/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Konkurrenskraft och stimulansåtgärder för AV- och spelbranschen i Finland (Ojala-Niemelä, Johanna /sd )

Relevanta dokument: SS 630/2013 rd  |

2.  RP 48/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella audiovisuella arkivet och vissa lagar som har samband med den

Relevanta dokument: RP 48/2013 rd  | KuUB 2/2013 rd RSv 87/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 671/2013  | 672/2013  | 673/2013  | 674/2013  | 675/2013  |

3.  U 24/2011 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (direktivet om anonyma verk)

Relevanta dokument: U 24/2011 rd  | KuUU 4/2011 rdStoUU 5/2011 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2011) 289 slutlig  |

4.  SS 918/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tryggad film- och tv-utbildning vid Lahtis yrkeshögskola (Skinnari, Jouko /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 918/2010 rd  |

5.  E 82/2010 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om möjligheter och utmaningar för europeisk film i den digitala tidsåldern

Relevanta dokument: E 82/2010 rd  |
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2010) 487  |

6.  BM 624/2010 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för filmfestivaler (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 624/2010 rd  |

7.  RP 190/2010 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen om en reform av lagstiftningen om bildprogram

Relevanta dokument: RP 190/2010 rd  | KuUB 13/2010 rd GrUU 52/2010 rd RSv 348/2010 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 710/2011  | 711/2011  | 712/2011  | 713/2011  | 714/2011  |

8.  SS 459/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ett utbildningsprogram för film och television i Lahtis yrkeshögskola (Kauppila, Matti /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 459/2010 rd  |

9.  SS 453/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Rättvis behandling av konstarter vid fördelningen av tippningsvinstmedel (Hemming, Hanna-Leena /saml )

Relevanta dokument: SS 453/2010 rd  |

10.  BM 1030/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till finsk filmproduktion (Virtanen, Pertti /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 1030/2009 rd  |

11.  BM 865/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till filmproduktion och rättvisa produktionsmetoder (Sirnö, Minna /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 865/2009 rd  |

12.  BM 644/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för distans- och vuxengymnasium samt filmundervisning i Haapamäen yhteiskoulu (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 644/2009 rd  |

13.  BM 202/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till regionala centra för filmproduktion (Kaltiokumpu, Oiva /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 202/2009 rd  |

14.  SS 779/2009 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Beskattningen av videouthyrningsbranschen (Salovaara, Pertti /cent )

Relevanta dokument: SS 779/2009 rd  |

15.  SS 722/2009 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Övervakningen av åldersgränserna vid nätdistribution av amatörfilmer (Kasvi, Jyrki /gröna )

Relevanta dokument: SS 722/2009 rd  |

16.  SS 210/2009 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Beskattningen av film- och televisionsproduktion (Karvo, Ulla /saml )

Relevanta dokument: SS 210/2009 rd  |

17.  AM 75/2008 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Reglering av förhandsreklamen för teveprogram (Hemmilä, Pertti /saml )

Relevanta dokument: AM 75/2008 rd  |

18.  BM 1024/2008 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till finsk filmproduktion (Virtanen, Pertti /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 1024/2008 rd  |

19.  BM 857/2008 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till filmproduktion och rättvisa produktionsmetoder (Sirnö, Minna /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 857/2008 rd  |

20.  BM 627/2008 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för Haapamäki filmfestival (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 627/2008 rd  |

21.  BM 218/2008 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till regionala centra för filmproduktion (Kataja, Sampsa /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 218/2008 rd  |

22.  SS 225/2008 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Utvidgat användningsändamål för kulturcheckar (Alatalo, Mikko /cent )

Relevanta dokument: SS 225/2008 rd  |

23.  MFT 11/2008 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Filmer förebild för tobaksrökning bland ungdomar (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf )

Relevanta dokument: MFT 11/2008 rd  |

24.  BM 1052/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till regionala centra för filmproduktion (Vuolanne, Antti /sd )

Relevanta dokument: BM 1052/2007 rd  |

25.  BM 996/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till finsk filmproduktion (Virtanen, Pertti /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 996/2007 rd  |

26.  BM 930/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för produktion och spridning av finländska filmer (Urpilainen, Jutta /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 930/2007 rd  |

27.  BM 638/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för produktion och spridning av finländska filmer (Palm, Sari /kd  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 638/2007 rd  |

28.  BM 582/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Stöd till filmfestivalen i Haapamäki (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 582/2007 rd  |

29.  BM 581/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Ordna distans- och vuxengymnasium samt filmundervisning i Haapamäen yhteiskoulu (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 581/2007 rd  |

30.  BM 238/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag till regionala centra för filmproduktion (Kiuru, Krista /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 238/2007 rd  |

31.  BM 33/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till filmproduktion (Autio, Risto /cent )

Relevanta dokument: BM 33/2007 rd  |

32.  BM 15/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för stöd till inhemsk filmproduktion (Andersson, Claes /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 15/2007 rd  |

33.  BM 7/2007 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att främja inhemsk filmkonst (Alanko-Kahiluoto, Outi /gröna  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 7/2007 rd  |

34.  RP 68/2007 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den

Relevanta dokument: RP 68/2007 rd  | KuUB 11/2007 rd GrUU 13/2007 rd RSv 124/2007 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1433/2007  | 1434/2007  | 1435/2007  | 1436/2007  |

35.  SS 88/2007 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Åldersgränsrekommendationerna för videofilmer (Kyllönen, Merja /vänst )

Relevanta dokument: SS 88/2007 rd  |

36.  RP 232/2006 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av alkohollagen

Relevanta dokument: RP 232/2006 rd  | ShUB 58/2006 rd GrUU 54/2006 rd RSv 294/2006 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 588/2007  |

37.  LM 54/2006 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 19 § i lagen om televisions- och radioverksamhet (Hemmilä, Pertti /saml )

Relevanta dokument: LM 54/2006 rd  |

38.  AM 46/2006 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: En medborgarinsamling för filmen om Mannerheim och Tali-Ihantala (Akaan-Penttilä, Eero /saml )

Relevanta dokument: AM 46/2006 rd  |

39.  BM 1280/2006 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för produktion och spridning av finländska filmer (Sirnö, Minna /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 1280/2006 rd  |

40.  BM 923/2006 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för Haapamäki filmfestival (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 923/2006 rd  |

41.  BM 918/2006 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att inleda utbildning i filmkonst i gymnasiet i Haapamäen yhteiskoulu (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 918/2006 rd  |

42.  BM 13/2006 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för filmatisering av marskalk Mannerheims liv (Akaan-Penttilä, Eero /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 13/2006 rd  |

43.  TBM 24/2006 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag för filmfestivalen i Haapamäki (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: TBM 24/2006 rd  |

44.  MFT 209/2006 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Villkoren för statligt stöd till Finlands filmstiftelse (Donner, Jörn /sv )

Relevanta dokument: MFT 209/2006 rd  |

45.  BM 994/2005 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för produktion och spridning av finländska filmer (Sirnö, Minna /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 994/2005 rd  |

46.  BM 684/2005 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för Haapamäki filmfestival (Oinonen, Lauri /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 684/2005 rd  |

47.  BM 680/2005 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att inleda utbildning i filmkonst i gymnasiet i Haapamäen yhteiskoulu (Oinonen, Lauri /cent )

Relevanta dokument: BM 680/2005 rd  |

48.  SS 548/2005 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Skydd av unga mot smygreklam för rökning (Vahasalo, Raija /saml )

Relevanta dokument: SS 548/2005 rd  |

49.  SS 239/2005 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Skydd av unga mot rökning (Vahasalo, Raija /saml )

Relevanta dokument: SS 239/2005 rd  |

50.  E 95/2004 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007)

Relevanta dokument: E 95/2004 rd  |
KOM-dokument (EUR-Lex): KOM(2004) 470 slutlig  |