Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 24 träffar.

1.  RP 181/2013 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändringar av vissa lagar (RP 105/2013 rd)

Relevanta dokument: RP 181/2013 rd  | FiUB 22/2013 rd RSv 148/2013 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1245/2013  | 1246/2013  | 1250/2013  | 1251/2013  | 1252/2013  |

2.  LM 105/2009 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen (Filatov, Tarja /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 105/2009 rd  | FiUB 39/2009 rd

3.  BM 78/2009 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att höja grundavdraget vid kommunalbeskattningen (Filatov, Tarja /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 78/2009 rd  |

4.  RP 133/2009 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2010 samt vissa ändringar i inkomstbeskattningen och de räntor som ska tillämpas vid beskattningen

Relevanta dokument: RP 133/2009 rd  | FiUB 39/2009 rd RSv 208/2009 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 1250/2009  | 1251/2009  | 1252/2009  | 1253/2009  | 1254/2009  | 1255/2009  | 1256/2009  | 1257/2009  | 1258/2009  | 1259/2009  | 1260/2009  | 1261/2009  |

5.  MFT 176/2008 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Rättvisa i beskattningen (Tennilä, Esko-Juhani /vänst )

Relevanta dokument: MFT 176/2008 rd  |

6.  BM 303/2008 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för grundavdraget vid kommunalbeskattningen (Koskinen, Marjaana /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 303/2008 rd  |

7.  LM 103/2008 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen (Kallis, Bjarne /kd  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 103/2008 rd  | FiUB 22/2008 rd

8.  LM 86/2008 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 106 § i inkomstskattelagen (Kuoppa, Mikko /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 86/2008 rd  | FiUB 22/2008 rd

9.  SS 483/2004 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Höjd nedre gräns för skattefri inkomst i kommunalbeskattningen (Lahtela, Esa /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 483/2004 rd  |

10.  LM 12/2003 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 3 § mervärdesskattelagen (Harkimo, Leena /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 12/2003 rd  | FiUB 38/2003 rd

11.  AM 150/2002 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Grundavdraget för moms (Kurvinen, Esko /saml )

Relevanta dokument: AM 150/2002 rd  |

12.  AM 116/2002 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Differentiering av momsen för småföretag (Oinonen, Lauri /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 116/2002 rd  |

13.  AM 72/2002 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Stöd till företagare i form av ett grundavdrag i momsbeskattningen (Smeds, Sakari /kd )

Relevanta dokument: AM 72/2002 rd  |

14.  LM 137/2001 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av mervärdesskattelagen (Aula, Maria Kaisa /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 137/2001 rd  |

15.  LM 67/2001 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av mervärdesskattelagen (Kuosmanen, Pekka /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 67/2001 rd  |

16.  MFT 182/2001 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Grundavdragen i kommunalbeskattningen (Kalliomäki, Antti /sd )

Relevanta dokument: MFT 182/2001 rd  |

17.  SS 779/2001 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ny definition av den nedre gränsen för mervärdesskatt (Kuosmanen, Pekka /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 779/2001 rd  |

18.  SS 249/2001 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Höjning av grundavdraget i kommunalbeskattningen (Koskinen, Marjaana /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 249/2001 rd  |

19.  SS 85/2001 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Moms-lindring för småföretag (Väistö, Matti /cent )

Relevanta dokument: SS 85/2001 rd  |

20.  AM 89/2000 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Justering av grundavdraget vid beskattning (Erlund, Rainer /erl  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 89/2000 rd  | FiUB 38/2000 rd

21.  SS 218/2000 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Höjt grundavdrag i kommunalbeskattningen (Elo, Mikko /sd  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 218/2000 rd  |

22.  SS 212/2000 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Justering av grundavdraget vid beskattning (Erlund, Rainer /erl )

Relevanta dokument: SS 212/2000 rd  |

23.  LM 193/1999 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 106 § inkomstskattelagen (Stenius-Kaukonen, Marjatta /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 193/1999 rd  | FiUB 38/2000 rd

24.  LM 58/1995 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Förslag till lag om ändring av 106 § inkomstskattelagen (Tiusanen /Vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 58/1995 rd  |