Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 190 träffar.

1.  U 23/2014 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett gemensamt meddelande och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (ansvarsfull anskaffning av konfliktmineraler)

Relevanta dokument: U 23/2014 rd  |
KOM-dokument (EUR-Lex): COM(2014) 111  | JOIN(2014) 8  |

2.  SS 348/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Statens deltagande i fördelningen av kostnaderna för Sokli-projektet (Rundgren, Simo /cent )

Relevanta dokument: SS 348/2014 rd  |

3.  RP 60/2014 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 169 § i gruvlagen

Relevanta dokument: RP 60/2014 rd  | EkUB 4/2014 rd RSv 50/2014 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 498/2014  |

4.  SS 199/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Framtiden för gruvan i Pyhäsalmi och tryggande av regionens livskraft (Kalliorinne, Risto /vänst )

Relevanta dokument: SS 199/2014 rd  |

5.  SS 198/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Miljökonsekvensbedömningen av guldgruveprojektet i Kuusamo (Salolainen, Pertti /saml )

Relevanta dokument: SS 198/2014 rd  |

6.  AM 59/2013 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Grundande av aktiebolaget Finlands Gruva (Tossavainen, Reijo /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 59/2013 rd  |

7.  AM 55/2013 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Framtiden för guldgrävning (Mäntylä, Hanna /saf )

Relevanta dokument: AM 55/2013 rd  |

8.  SS 1168/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Rättssäkerheten för fastighetsägare i gruvområden (Tuppurainen, Tytti /sd )

Relevanta dokument: SS 1168/2013 rd  |

9.  SS 1163/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Framtiden för guldgrävning (Mäntylä, Hanna /saf )

Relevanta dokument: SS 1163/2013 rd  |

10.  LM 78/2013 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Lag om ändring av 169 § i gruvlagen (Autto, Heikki /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: LM 78/2013 rd  | EkUB 4/2014 rd

11.  SS 1009/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: En lägesbedömning av Talvivaara gruva (Suutari, Eero /saml )

Relevanta dokument: SS 1009/2013 rd  |

12.  MFT 124/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Gruvan i Talvivaara (Myllykoski, Jari /vänst )

Relevanta dokument: MFT 124/2013 rd  |

13.  BM 458/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Intäkter från gruvskatt (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 458/2013 rd  |

14.  BM 250/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Införande av en brytningsavgift eller skatt till kommuner där det finns gruvor (Mustajärvi, Markus /vg )

Relevanta dokument: BM 250/2013 rd  |

15.  TBM 26/2013 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag till projektet LAGUNA (Mattila, Pirkko /saf )

Relevanta dokument: TBM 26/2013 rd  |

16.  SS 284/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Problemen i Talvivaara gruva (Kääriäinen, Seppo /cent )

Relevanta dokument: SS 284/2013 rd  |

17.  MFT 28/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Uranhalten i dammen vid gruvan i Talvivaara (Piirainen, Raimo /sd )

Relevanta dokument: MFT 28/2013 rd  |

18.  SS 137/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Avkastningen från gruvdrift i Finland och minimering av miljöskadorna (Saarakkala, Vesa-Matti /saf )

Relevanta dokument: SS 137/2013 rd  |

19.  MFT 16/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Den nationella och lokala nyttan av gruvdrift (Mustajärvi, Markus /vg )

Relevanta dokument: MFT 16/2013 rd  |

20.  SS 1041/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Frysning av gruvtillstånd tills lagstiftningen har reviderats (Karimäki, Johanna /gröna )

Relevanta dokument: SS 1041/2012 rd  |

21.  SS 1019/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Dagbrott och tryggande av miljövärden (Karimäki, Johanna /gröna )

Relevanta dokument: SS 1019/2012 rd  |

22.  SS 933/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tillvaratagandet av urlakat uran i Talvivaara (Matikainen-Kallström, Marjo /saml )

Relevanta dokument: SS 933/2012 rd  |

23.  SS 897/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Bättre tillsyn och ersättningsansvar för olyckor som de i gruvan i Talvivaara (Juvonen, Arja /saf )

Relevanta dokument: SS 897/2012 rd  |

24.  MFT 116/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Miljöproblemen vid gruvan i Talvivaara (Kettunen, Pentti /saf )

Relevanta dokument: MFT 116/2012 rd  |

25.  SS 849/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Införande av gruvskatt (Korhonen, Martti /vänst )

Relevanta dokument: SS 849/2012 rd  |

26.  BM 409/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Intäkter från gruvskatten (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 409/2012 rd  |

27.  BM 250/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Införande av en brytningsavgift i kommuner där det finns gruvor (Mustajärvi, Markus /vg )

Relevanta dokument: BM 250/2012 rd  |

28.  SS 733/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Gruvornas miljöproblem (Kääriäinen, Seppo /cent )

Relevanta dokument: SS 733/2012 rd  |

29.  SS 551/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ombyggnad av bron i byn Kaukonen i Kittilä (Rundgren, Simo /cent )

Relevanta dokument: SS 551/2012 rd  |

30.  SS 549/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ett fungerande nordligt trafiknätverk och förbindelserna till Norra ishavet (Kurvinen, Esko /saml )

Relevanta dokument: SS 549/2012 rd  |

31.  TBM 81/2012 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Införande av en brytningsavgift i kommuner där det finns gruvor (Yrttiaho, Jyrki /vg )

Relevanta dokument: TBM 81/2012 rd  |

32.  MFT 62/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens resurser för övervakning av gruvprojekt (Kärnä, Jukka /sd )

Relevanta dokument: MFT 62/2012 rd  |

33.  SS 352/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Utsläppen från gruvan i Laivakangas i Brahestad (Kerola, Inkeri /cent )

Relevanta dokument: SS 352/2012 rd  |

34.  SS 322/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: En snabb avveckling av tillståndskön i gruvbranschen och en rask utvinning av naturtillgångar (Tossavainen, Reijo /saf )

Relevanta dokument: SS 322/2012 rd  |

35.  SS 313/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Utsläppen från Talvivaara gruva (Kääriäinen, Seppo /cent )

Relevanta dokument: SS 313/2012 rd  |

36.  MFT 42/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Samordning av gruvdrift, turism och miljöfrågor (Sipilä, Juha /cent )

Relevanta dokument: MFT 42/2012 rd  |

37.  DI 2/2012 rd  Behandlingsinfo   
Debattinitiativ: Gruvverksamhet och miljörisker i Finland (Kettunen, Pentti /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: DI 2/2012 rd  |

38.  TBM 7/2012 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Införande av en brytningsavgift i kommuner där det finns gruvor (Mustajärvi, Markus /vg )

Relevanta dokument: TBM 7/2012 rd  |

39.  MFT 29/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Ledande tjänsteinnehavares övergång från statsförvaltningen till den privata sektorn (Tynkkynen, Oras /gröna )

Relevanta dokument: MFT 29/2012 rd  |

40.  SS 371/2011 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Den förlängda tillståndsprocessen inom gruvbranschen (Autto, Heikki /saml )

Relevanta dokument: SS 371/2011 rd  |

41.  AM 23/2011 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Ett statligt bolag som investerar i gruvbranschen (Tiilikainen, Kimmo /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 23/2011 rd  |

42.  AM 21/2011 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Användning av nedlagda gruvor för energiproduktion (Lapintie, Annika /vänst )

Relevanta dokument: AM 21/2011 rd  |

43.  AM 20/2011 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Åtgärder för att tillsätta en expertgrupp eller en tjänst som sakkunnig i olyckor inom gruv- och bergbranschen (Savola, Mikko /cent  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 20/2011 rd  |

44.  MFT 55/2011 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Finland och det arktiska området (Mäntylä, Hanna /saf )

Relevanta dokument: MFT 55/2011 rd  |

45.  SS 280/2011 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ändring av lagstiftningen om energibeskattning (Piirainen, Raimo /sd )

Relevanta dokument: SS 280/2011 rd  |

46.  MFT 49/2011 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Främjande av ekonomisk tillväxt och entreprenörskap (Pekkarinen, Mauri /cent )

Relevanta dokument: MFT 49/2011 rd  |

47.  MFT 10/2011 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Utvecklingsprogrammet för Östra och Norra Finland i budgeten för 2012 (Tuppurainen, Tytti /sd )

Relevanta dokument: MFT 10/2011 rd  |

48.  SS 1230/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Talvivaara Oyj:s avtal om försäljning av uran (Tiusanen, Pentti /vänst )

Relevanta dokument: SS 1230/2010 rd  |

49.  SS 1112/2010 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser för miljötillsyn i gruvdriftsområden (Kyllönen, Merja /vänst  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 1112/2010 rd  |

50.  LM 120/2010 rd  Behandlingsinfo   
Lagmotion: Gruvlag och vissa lagar som har samband med den (Tennilä, Esko-Juhani /vänst )

Relevanta dokument: LM 120/2010 rd  | EkUB 49/2010 rd StoUB 2/2010 rd