Gå till riksdagens webbplats suomi

HjälpFrån sökresultatet kan du navigera vidare till behandlingsinfo, uppgifter om behandlingen i utskott, relevanta relaterade dokument, författningssamlingen och till KOM-dokument. Länkarna kommer till allteftersom behandlingen av ett ärende avancerar. Med andra ord finns länkarna till författningssamlingen först när behandlingen i riksdagen är avslutad och lagtexten har publicerats i författningssamlingen.

I behandlingsinfo ingår bl.a. uppgifter kring behandlingen i plenum och länkar till anföranden i plenum, beslut från behandlingen i utskott och länkar till utskottsprotokollen.

Relevanta dokument består av initialdokument, bl.a. regeringspropositioner eller motioner från riksdagsledamöterna, utskottens betänkanden och utlåtanden och riksdagens svar på regeringspropositioner.

Sökresultat

Sökvillkoret gav 508 träffar.

1.  SS 396/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Statens strategiska ägarskap i Altia (Gästgivars, Lars Erik /sv )

Relevanta dokument: SS 396/2014 rd  |

2.  TBM 5/2014 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag för skolhälsovård (Jalonen, Ari /saf )

Relevanta dokument: TBM 5/2014 rd  |

3.  RP 57/2014 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Relevanta dokument: RP 57/2014 rd  | KuUB 4/2014 rd RSv 47/2014 rd  |
Författningssamlingen (Finlex): 483/2014  | 592/2014  |

4.  SS 296/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tryggade verksamhetsbetingelser för finska skolor utomlands (Kauma, Pia /saml )

Relevanta dokument: SS 296/2014 rd  |

5.  SS 244/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Fortbildningsbehovet på grund av ändrade behörighetskrav för kuratorer (Myllykoski, Jari /vänst )

Relevanta dokument: SS 244/2014 rd  |

6.  RP 19/2014 rd  Behandlingsinfo   
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den

Relevanta dokument: RP 19/2014 rd  |

7.  U 8/2014 rd  Behandlingsinfo   
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor) och rådets förordning (Rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter)

Relevanta dokument: U 8/2014 rd  | JsUU 14/2014 rd
KOM-dokument (EUR-Lex): COM(2014)31  | COM(2014)32  |

8.  SS 84/2014 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Hushållningen med resurser och inlärningsresultaten i sora skolor (Jurva, Johanna /saf )

Relevanta dokument: SS 84/2014 rd  |

9.  SS 1114/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Skyldighet att ingripa i skolmobbning och en modell för eftervården (Paloniemi, Aila /cent )

Relevanta dokument: SS 1114/2013 rd  |

10.  SS 978/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Finlandsskolornas framtid (Niikko, Mika /saf )

Relevanta dokument: SS 978/2013 rd  |

11.  BM 535/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för sanering av inomhusluft- och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem (Vehkaperä, Mirja /cent )

Relevanta dokument: BM 535/2013 rd  |

12.  BM 430/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att anställa skolgångsbiträden (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 430/2013 rd  |

13.  BM 371/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag till driftskostnader vid läroanstalter inom fritt bildningsarbete där det ordnas utbildning för personer med grav funktionsnedsättning (Rauhala, Leena /kd )

Relevanta dokument: BM 371/2013 rd  |

14.  BM 111/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att anställa skolvärdar (Jalonen, Ari /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 111/2013 rd  |

15.  BM 110/2013 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att anställa skolgångsbiträden (Jalonen, Ari /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 110/2013 rd  |

16.  MFT 114/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Tryggheten i skolor och läroanstalter (Tuppurainen, Tytti /sd )

Relevanta dokument: MFT 114/2013 rd  |

17.  TBM 71/2013 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag för reparation av inomhusluft- och fuktskador i allmänbildande läroanstalter och daghem (Vehkaperä, Mirja /cent )

Relevanta dokument: TBM 71/2013 rd  |

18.  TBM 70/2013 rd  Behandlingsinfo   
Tilläggsbudgetmotion: Anslag till projekt för att renovera skolor och daghem med dåligt inomhusluft (Jalonen, Ari /saf )

Relevanta dokument: TBM 70/2013 rd  |

19.  SS 736/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Bibehållande av byskolor och återinförande av småskoletillägget (Alatalo, Mikko /cent )

Relevanta dokument: SS 736/2013 rd  |

20.  SS 499/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Stöd för elever med uppmärksamhets- och beteendestörningar (Rossi, Markku /cent )

Relevanta dokument: SS 499/2013 rd  |

21.  SS 397/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tryggad undervisning i egen religion både i fråga om kvalitet och kvantitet (Jääskeläinen, Jouko /kd  m.fl. )

Relevanta dokument: SS 397/2013 rd  |

22.  SS 357/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Mobiltelefoner i skolan (Niinistö, Jussi /saf )

Relevanta dokument: SS 357/2013 rd  |

23.  SS 332/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Lärarnas möjligheter att ingripa mot störande beteende i skolan (Halla-aho, Jussi /saf )

Relevanta dokument: SS 332/2013 rd  |

24.  AM 17/2013 rd  Behandlingsinfo   
Åtgärdsmotion: Åtgärder för att garantera arbetsfred, trygg inlärnings- och arbetsmiljö samt tillräcklig elevvård i skolorna (Mäntylä, Hanna /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: AM 17/2013 rd  |

25.  SS 310/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Beredning av ett skolfredsavtal som en del av förbättringar för att trygga skolfreden (Sarkomaa, Sari /saml )

Relevanta dokument: SS 310/2013 rd  |

26.  DI 8/2013 rd  Behandlingsinfo   
Debattinitiativ: Mobbning och disciplin i skolorna (Kauma, Pia /saml  m.fl. )

Relevanta dokument: DI 8/2013 rd  |

27.  SS 279/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Information från skolan till föräldrarna om hur de ungas studier framskrider (Jurva, Johanna /saf )

Relevanta dokument: SS 279/2013 rd  |

28.  SS 100/2013 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Anställning av gårdkarl i skolor och daghem (Jalonen, Ari /saf )

Relevanta dokument: SS 100/2013 rd  |

29.  MFT 3/2013 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Arbetsron i skolorna (Mäkelä, Outi /saml )

Relevanta dokument: MFT 3/2013 rd  |

30.  SS 864/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Differentieringen mellan skolorna (Jurva, Johanna /saf )

Relevanta dokument: SS 864/2012 rd  |

31.  SS 817/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Lösning av problem i anslutning till permittering av skol- och dagvårdspersonal (Hemmilä, Pertti /saml )

Relevanta dokument: SS 817/2012 rd  |

32.  SS 803/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Att ingripa i mobbning i skolan (Turunen, Kaj /saf )

Relevanta dokument: SS 803/2012 rd  |

33.  BM 429/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för renovering av läroanstalter i östra Nyland (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 429/2012 rd  |

34.  BM 428/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för ett heltäckande skolnät (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 428/2012 rd  |

35.  BM 426/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att anställa skolgångsbiträden (Ruohonen-Lerner, Pirkko /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 426/2012 rd  |

36.  BM 292/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag till Keski-Uudenmaan kristillinen koulu (Niikko, Mika /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 292/2012 rd  |

37.  BM 153/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för anläggning och ombyggnad av läroanstalter (Kiviranta, Esko /cent )

Relevanta dokument: BM 153/2012 rd  |

38.  BM 105/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för fler skolgångsbiträden (Jurva, Johanna /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 105/2012 rd  |

39.  BM 98/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för att anställa skolvärdar (Jalonen, Ari /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 98/2012 rd  |

40.  BM 97/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för skolhälsovård (Jalonen, Ari /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 97/2012 rd  |

41.  BM 96/2012 rd  Behandlingsinfo   
Budgetmotion: Anslag för skolkuratorer och skolpsykologer i Satakunta (Jalonen, Ari /saf  m.fl. )

Relevanta dokument: BM 96/2012 rd  |

42.  MFT 107/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Arbetsron i skolorna (Kymäläinen, Suna /sd )

Relevanta dokument: MFT 107/2012 rd  |

43.  SS 702/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Sanering av mögelskolor (Kauma, Pia /saml )

Relevanta dokument: SS 702/2012 rd  |

44.  SS 690/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Förebyggande av segregering med rättvis finansiering (Alanko-Kahiluoto, Outi /gröna )

Relevanta dokument: SS 690/2012 rd  |

45.  MFT 91/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Trygga arbetsron i skolorna (Huovinen, Susanna /sd )

Relevanta dokument: MFT 91/2012 rd  |

46.  MFT 83/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Lärarnas befogenheter att trygga arbetsron i skolorna (Vahasalo, Raija /saml )

Relevanta dokument: MFT 83/2012 rd  |

47.  SS 616/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Trygg och rättvis skolgång för barn med diabetes (Palm, Sari /kd )

Relevanta dokument: SS 616/2012 rd  |

48.  SS 546/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Tillräckliga och tryggade skolpsykologtjänster (Kerola, Inkeri /cent )

Relevanta dokument: SS 546/2012 rd  |

49.  SS 533/2012 rd  Behandlingsinfo   
Skriftligt spörsmål: Ett pilotprojekt för ökad undervisning i ryska i skolorna i sydöstra Finland (Tossavainen, Reijo /saf )

Relevanta dokument: SS 533/2012 rd  |

50.  MFT 74/2012 rd  Behandlingsinfo   
Ärende vid muntlig frågestund: Skillnaderna mellan skolor gällande inlärningsresultat (Viitamies, Pauliina /sd )

Relevanta dokument: MFT 74/2012 rd  |