Gå till riksdagens webbplats suomi
Hjälp

RP 119/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2006

Info

Beslut

1. Statsbudgeten för 2006

Ikraftträdande
01.01.2006 
Författningssamlingen
1093/2005 
Beslut:
Godkänts med ändringar
Info

Behandlingsfaser

Info

Förslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2006
Info

Lämnats till riksdagen

Datum
16.09.2005
Ministerium
Finansministeriet
Föredragande
Budgetchef Sukselainen
Info

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum
16.09.2005
Plenarprotokoll
PR 89/2005 rd
Info

Remissdebatt

Datum
16.09.2005
20.09.2005
21.09.2005
22.09.2005
Behandling
Avbrutits
Avbrutits
Avbrutits
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 90/2005 rd
PR 91/2005 rd
PR 92/2005 rd
PR 93/2005 rd
Beslut:
Ärendet remitterades till finansutskottet.
Info

Utskottsbehandling

Finansutskottet

Utskottsbehandling (på finska)

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 45/2005 rd
Klart
09.12.2005
Förslag till beslut:
Utskottet föreslog att förslaget till statsbudget för 2006 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med ovan nämnda ändringar, att förslagen till uttalande 1 och 2 godkänns, att budgetmotionerna BM 54, 85, 95, 119, 241, 327, 572, 575, 582, 735, 816, 863 och 1254/2005 rd godkänns, att budgetmotionerna BM 1-53, 55-84, 86-94, 96-118, 120-240, 242-326, 328-571, 573-574, 576-581, 583-734, 736-815, 817-862, 864-1253 och 1255-1269/2005 rd avböjs och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2006.
Reservationer:
I betänkandet ingår 4 reservationer
Gemensamt behandlade ärenden:
RP 201/2005 rd  BM 1-1269/2005 rd 

Utlåtanden

21.10.2005
Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 20/2005 rd
Klart
11.10.2005
Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 23/2005 rd
Klart
14.10.2005
Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2005 rd
Klart
14.10.2005
Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 12/2005 rd
Klart
12.10.2005
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 10/2005 rd
Klart
18.10.2005
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 12/2005 rd
Klart
20.10.2005
Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 7/2005 rd
Klart
21.10.2005
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår en avvikande mening
Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 12/2005 rd
Klart
21.10.2005
Miljöutskottets utlåtande
MiUU 33/2005 rd
Klart
21.10.2005
Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2005 rd
Klart
21.10.2005
Avvikande meningar
I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar
Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2005 rd
Klart
21.10.2005
Info

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum
12.12.2005
Plenarprotokoll
PR 136/2005 rd
Beslut:
Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.12.2005.
Info

Enda behandling

Datum
13.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 137/2005 rd
Obs!:
Allmänna debatten har avslutats.
Datum
14.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 138/2005 rd
Obs!:
Huvudtitlarna 21-22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 23-26, 32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Datum
15.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 139/2005 rd
Omröstningar
1-67
Obs!:
Huvudtitlarna 23-26, 32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29 och 30: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Datum
16.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 140/2005 rd
Omröstningar
2-115
Obs!:
Huvudtitlarna 29 och 30 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Datum
19.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 141/2005 rd
Obs!:
Huvudtitlarna 27, 28 och 33: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Datum
20.12.2005
Behandling
Avbrutits
Plenarprotokoll
PR 142/2005 rd
Omröstningar
2-259
Obs!:
Huvudtitlarna 27, 28, 31, 33 och 36 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 34, 35: allmänna debatten har avslutats och och behandlingen avbrutits.
Datum
21.12.2005
Behandling
Avslutats
Plenarprotokoll
PR 143/2005 rd
Omröstningar
1-85
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll:
PR 143/2005 rd  
Förtroendeomröstning:
78
Beslut:
Utskottets betänkande godkändes.
Obs!:
Huvudtitel 34 och 35: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Avdelningarna 11-13 och 15: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Detaljmotiveringen och allmänna motiveringen har godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Info

Riksdagens skrivelse

Datum
23.12.2005
Skrivelse
RSk 36/2005 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Info

Ämnesord

Senast uppdaterat 09.03.2007 10:28:05