Gå till riksdagens webbplats suomi

Hjälp

Statsrådets skrivelser U, utredningar E, I och USP — riksdagsbehandling

Trunkera med *.

Genom en U-skrivelse hänskjuter statsrådets allmänna sammanträde en fråga som gäller Europeiska unionen för behandling i riksdagen, när den ingår i riksdagens befogenheter. Ett ministerium eller statsrådets allmänna sammanträde kan lämna en E-utredning till stora utskottet eller utrikesutskottet för att få ett yttrande eller för att upplysa utskottet om en fråga som är under beredning i Europeiska unionen. USP-utredningar rör utrikes- och säkerhetspolitiken och lämnas av utrikesministeriet till utrikesutskottet. I-ärenden är ärenden som väcktes i riksdagen under Finlands medlemskap i EES. De ändrades till U-ärenden 1995.

Mer information »

Varje post i databasen innehåller information om en skrivelse eller en utredning från statsrådet. Det finns bland annat länkar till dokumentarkivet. Notera att bara U-skrivelserna finns på svenska. Dessutom finns det länkar till de anknytande KOM-dokumenten från Europeiska kommissionen. Du kan avgränsa sökningen genom att ange dokumenttyp och/eller riksmötesår alternativt valperiod.

Söktips »

Vill du söka i själva dokumentet? Sök då på
Dokument »

Statsrådets skrivelser och utredningar (EU) fr.o.m. 1994

Sök i referensdata


2/2003
KOM(2004) 2*
-