Siirry eduskunnan kotisivulle  
Prosessikuvaus

HE 151/2004 vp

valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Ministeriö:  Valtiovarainministeriö

Info

Asian valiokuntakäsittely

vaihekuvavaihekuvavaihekuvavaihekuvavaihekuva

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 16.09.2004 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistetty: HE 244/2004 vp   HE 255/2004 vp  

Käsittelyyn yhdistetty aloitteita: TAA 1-1069/2004 vp  

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut 17.09.2004

Käsittely päättynyt 14.12.2004 VaVM 41/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Ennakkokäsittely
14.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen
21.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.
I käsittely
21.09.2004 Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.
21.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistopäällikkö Jarmo Kontulainen, Suomen Pankki

- ylijohtaja Reino T. Hjerppe, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- tutkimuskoordinaattori Eero Lehto, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- tutkimusjohtaja Raija Volk, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Jatkettu I käsittely
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimitusjohtaja Risto Parjanne, Suomen Kuntaliitto (K)

28.09.2004 Merkitty saapuneeksi

- Inarin kunnan kirje 20.9.2004

05.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön lisäselvityksiä peruspalvelubudjettiin

29.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirje

29.10.2004 Päätetty lähettää asia sosiaali- ja työjaostoon (SotJ)

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistötoimintajärjestö TVY ry:n kirje 25.10.2004

12.11.2004 Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton selvitykset

30.11.2004 Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 244/2004 vp

30.11.2004 Merkitty saapuneeksi

- Taiteen Keskustoimikunnan kirje 19.11.2004

03.12.2004 Yleiskeskustelu

- Yleisperusteluista.

07.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 21, 22, 23 ja 27.

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 255/2004 vp

07.12.2004 Merkitty saapuneeksi

- Valtion näyttämötaidetoimikunnan kirje 2.12.2004

08.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 25, 26, 28 ja 30

09.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
09.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 31, 32, 34 ja 35

10.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 33, 24, 29, 36 sekä tulot ja yleisperustelut

II käsittely
14.12.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö (K)

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö (K)

14.12.2004 Yleiskeskustelu
14.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-1069/2004 vp

Valmistunut:

- VaVM 41/2004 vp

Verojaosto
13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Pekka Saarinen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Panu Kukkonen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Petri Malinen, valtiovarainministeriö

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Jenni Oksanen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

26.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

01.12.2004 Yleiskeskustelu
03.12.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

08.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Jaoston osuus mietintöluonnokseen

Sivistys- ja tiedejaosto
16.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö

- ylijohtaja Kalevi Kivistö, opetusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö (K)

17.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö

23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsuunnittelija Esko-Olavi Seppälä, Valtion tiede- ja teknologianeuvosto (K)

- ylijohtaja Juha Sarkio, Suomen Akatemia

- johtaja Riikka Heikinheimo, Teknologian kehittämiskeskus Tekes (K)

24.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Kirsi Lindroos, Opetushallitus (K)

- apulaisosastopäällikkö Pentti Aho, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jarmo Malkavaara, Taiteen keskustoimikunta (K)

- lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Perola, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Per-Edvin Persson, Heureka, suomalainen tiedekeskus (K)

- johtaja Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutti (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Heikki Suomalainen, aikuiskoulutusneuvosto (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

14.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto - SAKKI ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Karjalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

- pääsihteeri Juha Makkonen, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Petja Orre, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

15.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatteriliitto (K)

- puheenjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- pääjohtaja Maria-Liisa Nevala, Suomen Kansallisteatteri (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- teatterijohtaja Ilkka Laasonen, Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri (K)

21.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Tuomas Kurttila, nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Saarinen, valtion liikuntaneuvosto (K)

- pääsihteeri Juha Heikkala, valtion liikuntaneuvosto

- puheenjohtaja Timo Laitinen, Suomen Liikunta ja Urheilu ry

- yhteyspäällikkö Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

22.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Heljä Nurmela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL (K)

- puheenjohtaja Heikki Toivola, Opintokeskusseura (K)

- toiminnanjohtaja Maria Bäck-Palmén, Bildningsforum (K)

Merkitty saapuneeksi

- Karjalan Liiton ja Avain-ryhmän kirjalliset lausunnot

28.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juha Sarkio, Suomen Akatemia (K)

29.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Markku Lukka, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto (K)

- rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto (K)

11.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry (K)

- hallituksen jäsen Anna-Liisa Kiiskinen, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry

12.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- oppisopimusjohtaja Pirjo Järvinen, Pirkanmaan oppisopimuskeskus (K)

- koulutusasiamies Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari

- opetustoimen johtaja Rauno Jarnila, Helsingin kaupunki (K)

- rehtori Pentti Rauhala, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, Yliopistokeskusten yhteistyöforum (K)

18.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jussi Huttunen,

- selvitysmies Jorma Rantanen, (K)

- viestintäjohtaja Ilkka Juva, Oy Veikkaus Ab

19.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mika Tammilehto, opetusministeriö (K)

- opetusneuvos Pentti Yrjölä, Opetushallitus (K)

- pääsihteeri Heikki K. Lyytinen, Koulutuksen arviointineuvosto (K)

23.11.2004 Merkitty saapuneeksi

- OPM:n lisäselvitys sekä STM:n selvitys terveysliikuntaohjelmasta

25.11.2004 Yleiskeskustelu
26.11.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
02.12.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
08.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Maatalousjaosto
22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

24.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Jokiperä, työministeriö

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Mika Aho, Metsähallitus (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos / Joensuun tutkimuskeskus

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallintopäällikkö Kaarlo Rautajoki, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- johtaja Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus (K)

- johtaja Hannu Vehviläinen, Etelä-Savon metsäkeskus

- pääsihteeri Reino Mattila, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- toiminnanjohtaja Tapio Hankala, Metsänhoitajaliitto ry

13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Markku Ollila, Suomen ympäristökeskus (K)

- osastopäällikkö Martti Kujanpää, Länsi-Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Marketta Ahtiainen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (K)

- johtaja Leena Saviranta, Uudenmaan ympäristökeskus (K)

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jarmo Juga, ProAgria Kotieläinjalostusosuuskunta (K)

- järjestöjohtaja Juha Seppälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (K)

- toimitusjohtaja Pekka Metsola, Puutarhaliitto

- kehityspäällikkö Juha Ruuska, Suomen 4H-liitto (K)

- varapuheenjohtaja Asko Niemi, Suomen Kylätoiminta ry (K)

- pääsihteeri Pietari Jääskeläinen, Suomen Kylätoiminta ry

22.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Eero Aro, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

- toiminnanjohtaja Mika Kiuru, Nylands Fiskarförbund rf (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

27.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousylitarkastaja Kari Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- asiamies Risto Kopu, Suomen Maatalousmuseosäätiö (K)

- museonjohtaja Juha Kuisma, Suomen maatalousmuseo Sarka

29.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maakuntaneuvos, puheenjohtaja Timo Hannula, Paliskuntain yhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

10.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Raimo Vajavaara, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön kirjallinen lausunto

12.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Hanna Kivinen, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

- toiminnanjohtaja Risto Rydman, Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY (K)

- puheenjohtaja Hannele Luukkainen, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry (K)

17.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, (K)

24.11.2004 Yleiskeskustelu
26.11.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
01.12.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Yksityiskohtainen käsittely
03.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
08.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Liikennejaosto
21.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Ossi Niemimuukko, Ratahallintokeskus (K)

23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Koivisto, Tieliikelaitos

- yrityssuunnittelujohtaja Ilpo Virtanen, Tieliikelaitos

- johtaja Jukka Hirvelä, Tiehallinto (K)

- talousjohtaja Jani Saarinen, Tiehallinto

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

- osastopäällikkö Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö

28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Keijo Kostiainen, merenkulkulaitos (K)

- talousjohtaja Marjatta Laakso, merenkulkulaitos

- toimitusjohtaja Esko Mustamäki, Varustamoliikelaitos (K)

- controller Hannu Hautakangas, Varustamoliikelaitos

- toimitusjohtaja Matti Pajula, Luotsausliikelaitos (K)

- hallintojohtaja Juha Ylä-Autio, Luotsausliikelaitos

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- pääjohtaja Henri Kuitunen, VR-Yhtymä Oy (K)

- yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- talousjohtaja Ari Haapanen, Ilmailulaitos (K)

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiejohtaja Mauri Pukkila, Hämeen tiepiiri (K)

- tiejohtaja Pekka Jokela, Turun tiepiiri (K)

- tiejohtaja Matti Tuiremo, Savo-Karjalan tiepiiri (K)

- suunnittelupäällikkö Lasse Saharinen, Liikenneturva (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

12.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Raimo Mansukoski, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (K)

- asiamies Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry (K)

- viestintäpäällikkö Juha Norppa-Rahkola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

19.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (K)

- ylijohtaja Pentti Mälkki, Merentutkimuslaitos (K)

21.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto (K)

- hallintojohtaja Olavi Talas, Viestintävirasto

26.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Paavo Wihuri, Saaristomeren merenkulkupiiri (K)

- hallituksen puheenjohtaja Hans Fagerström, Pirttisaari-Bodö Liikenne Oy / Pörtö-Bodö Trafik Ab (K)

- pääsihteeri Jorma Leppänen, Saaristoasiain neuvottelukunta (K)

28.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Merja Nikkinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Juhani Hallenberg, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- kehittämispäällikkö Yrjö Mattila, Kansaneläkelaitos

- lakimies Teuvo Kurki, Kansaneläkelaitos

- järjestöjohtaja Merja Heikkonen, Näkövammaisten keskusliitto (K)

- sosiaaliturvapäällikkö Jaana Penttilä, Näkövammaisten keskusliitto

16.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen,

18.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- pääjohtaja Markku Mylly, merenkulkulaitos

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

25.11.2004 Yleiskeskustelu
30.11.2004 Yksityiskohtainen käsittely
02.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
07.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
09.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Kauppa- ja teollisuusjaosto
22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, kauppa- ja teollisuusministeriö

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ulla Oas, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Pekka Savolainen, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- johtaja Alpo Jokelainen, Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Satakunnan TE-keskuksen kirjallinen lausunto Satakunnan TE-keskus Satakunnan TE-keskus Satakunnan TE-keskuksen kirjallinen lausunto

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Timo Kekkonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, kauppa- ja teollisuusministeriö

- hallintojohtaja Jorma Järvinen, Geologian tutkimuskeskus (K)

- ohjelmajohtaja Hannu Idman, Geologian tutkimuskeskus

- pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, Tekes (K)

- pääjohtaja Erkki Leppävuori, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mika Niemelä, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Markku Mäkinen, Finnvera Oyj (K)

- varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy

- johtaja Kai Nurmio, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto

13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Ulla Karhu, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Juhani Jokinen, Kilpailuvirasto (K)

- johtaja Kristiina Borg, Kuluttajavirasto (K)

- pääsihteeri Päivi Korpiola, Kuluttajavalituslautakunta (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kirsi Leinonen, Velkaneuvonta ry (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry (K)

15.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Mika Niemelä, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Tapani Kaskeala, Finpro (K)

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Taisto Turunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, kauppa- ja teollisuusministeriö

- teknologiapäällikkö Satu Helynen, VTT (K)

- toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy (K)

- toimitusjohtaja Pertti Simola, Teollisuuden Voima Oy (K)

- toimialajohtaja Juhani Hakkarainen, Vapo Oy (K)

- tutkija Simo Kyllönen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

22.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- yliasiamies Esko Aho, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

27.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Petri Peltonen, Tekes (K)

- johtaja Markku Tapio, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Juha Marjosola, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

29.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Raimo Luoma, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- professori Arto Lahti, Helsingin kauppakorkeakoulu

- yrityssuunnittelujohtaja Vesa Keränen, Elcoteq Network Oyj

- Managing Director Peter Christiansen, Oy BIOCID Ltd (K)

17.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

26.11.2004 Yleiskeskustelu
01.12.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
03.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely

- Jaoston osuus mietintöluonnokseen

Sosiaali- ja työjaosto
21.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL (K)

22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työministeriö

28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Lehto, sosiaali- ja terveysministeriö

- laskentapäällikkö Arto Mynttinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaalineuvos Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- suunnittelija Raili Haaki, Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus (K)

- yksikön johtaja Petri Kinnunen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (K)

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtajaylilääkäri Jaakko Karvonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- johtaja Jouko Partanen, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

- hallintoylilääkäri Markku Suokas, Turun kaupunki (K)

- lääkäri Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kirjallinen lausunto

12.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Marja Holmila, Stakes (K)

- toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö (K)

- toiminnanjohtaja Mauri Upanne, Lastensuojelun Keskusliitto

13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Jorma Piha, Turun yliopistollinen keskussairaala (K)

- lääkintöneuvos Sakari Lankinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kuntoutuspäällikkö Jouko Waal, Kansaneläkelaitos (K)

- kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos

- lastenpsykiatri Anitta Rauvala, Espoon kaupunki (K)

- ylilääkäri Mikko Oikkonen, Järvenpään kaupunki

19.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtajaylilääkäri Jaakko Karvonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- dosentti, erikoislääkäri Kim Vettenranta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- johtajaylilääkäri Markku Järvinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

- kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki (K)

- sosiaali- ja terveysjohtaja Paavo Kaitokari, Kuopion kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirjallinen lausunto

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

- puheenjohtaja Raimo Lindberg, YTY Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys ry (K)

- osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö (K)

- sosiaalineuvos Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

26.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö

- toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

- järjestöpäällikkö Mervi Heikkinen, Vanhustyön keskusliitto (K)

27.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- tutkimusprofessori Pekka Ruotsalainen, Stakes (K)

- koordinaattori Kaija Seppä, Valtakunnallinen mini-interventio-projekti VAMP

- johtaja Tapani Melkas, sosiaali- ja terveysministeriö

09.11.2004 Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin ja Uudenmaan, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin ja Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kirjalliset lausunnot

10.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Timo Määttänen, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Jokiperä, työministeriö (K)

- osastopäällikkö Pekka Hakala, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- kehittämispäällikkö Juha Palosuo, Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kirjallinen lausunto

16.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku J. Kekäläinen, Helsingin työttömät HeTy ry (K)

17.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Tarja Filatov, työministeriö

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö

23.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Jouko Isolauri, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääkintöneuvos Sakari Lankinen, sosiaali- ja terveysministeriö

24.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjät (K)

- saamelaiskäräjien jäsen Ristenrauna Magga, Saamelaiskäräjät

- sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi, Enontekiön kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lapin, Pohjois-Savon, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskusten lausunnot

30.11.2004 Yksityiskohtainen käsittely
01.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
08.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
09.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Asunto- ja ympäristöjaosto
10.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- hallintojohtaja Maija Rajakylä, Valtion asuntorahasto

- johtaja Jarmo Lindén, Valtion asuntorahasto (K)

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

- talousjohtaja Mikko Elosuo, Kunta-asunnot Oy (K)

- toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- asuntotoimen päällikkö Marja-Liisa Back, Nurmijärven kunta (K)

- kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, Pornaisten kunta (K)

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jukka Luttinen, Nuorisoasuntoliitto (K)

- toimitusjohtaja Ulla-Mari Karhu, Suomen Opiskelija-asunnot Oy (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Lauri Korkeaoja, Suomen ylioppilaskuntien liitto (K)

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ensio Hakkarainen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- toiminnanjohtaja Timo Heinonen, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- kiinteistöjohtaja Matti Lantta, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

- varatuomari Samuel Kopperoinen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- toimialajohtaja Tuula Entelä, Sato-Yhtymä Oyj (K)

13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Peter Fredriksson, ympäristöministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Roiha, Vailla vakinaista asuntoa ry

- osastopäällikkö Henry Honkanen, Raha-automaattiyhdistys (K)

- toimitusjohtaja Hannu Puttonen, Y-säätiö (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

15.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen, Tampereen kaupunki (K)

- projektijohtaja Pertti Tamminen, Tampereen kaupunki

- toimitusjohtaja Pertti Rönkkö, Suomussalmen kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Parikkalan kunnan lausunto

27.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jukka Vuontela, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Antti Lehtinen, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtava tutkija Heikki Pitkänen, Suomen ympäristökeskus

- ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Timo Tanninen, WWF (K)

29.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Olli Madekivi, Lounais-Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Leena Saviranta, Uudenmaan ympäristökeskus (K)

- limnologi Juha Keto, Lahden kaupunki (K)

- pääsihteeri Rolf Karrento, Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

10.11.2004 Merkitty saapuneeksi

- Kehitysvammaisten palvelusäätiön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto

12.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö (K)

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- metsäasiantuntija Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

18.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- pääjohtaja Markku Mylly, merenkulkulaitos

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

19.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Rantasalmen Ympäristökasvatusinstituutin kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kirjallinen lausunto

24.11.2004 Yleiskeskustelu
26.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam,

Jatkettu yleiskeskustelu
01.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely
08.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Hallinto- ja tarkastusjaosto
22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Arto Mansala, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Pekka Mattila, ulkoasiainministeriö

23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, oikeusministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Harri Mäkinen, oikeusministeriö

29.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- linnanvouti Erkki Ahokas, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia

- hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.
13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Pertti Majanen, ulkoasiainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen, ulkoasiainministeriö

- toiminnanjohtaja Ville Luukkanen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry

- puheenjohtaja Gunvor Kronman, Kehityspoliittinen toimikunta (K)

14.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Markku Salminen, sisäasiainministeriö (K)

- aluejohtaja Arto Kujala, Rikosseuraamusvirasto (K)

19.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kaarina Koskinen, Ulkomaalaisvirasto (K)

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- kunnanjohtaja Esa Siikaluoma, Elimäen kunta

- kunnanjohtaja Raija Peltonen, Hartolan kunta (K)

- talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen, Helsingin kaupunki (K)

- kaupunginkamreeri Raija Eskelinen, Raahen kaupunki (K)

- talousjohtaja Anne Takala, Uudenkaupungin kaupunki (K)

- hallintojohtaja Eija Saarelainen, Viialan kunta (K)

21.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö

- aluesuunnittelija Jorma Teittinen, Kainuun liitto (K)

- aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen, Varsinais-Suomen liitto (K)

26.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Mika Kivinen, Eduskunnan ammattiosasto ry

- puheenjohtaja Ari Apilo, Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

- varapuheenjohtaja Klaus Krokfors, Valtiontalouden tarkastusviraston akavalaiset ry

- varapuheenjohtaja Risto Palo, Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

27.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Kirkon Ulkomaanapu

- puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola, Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry (K)

- puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, Suomen YK-liitto (K)

28.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Päivi Korpiola, Kuluttajavalituslautakunta (K)

- hallintopäällikkö Juha Guttorm, Saamelaiskäräjät (K)

11.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pauliina Arola, Crisis Management Initiative (K)

- osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö (K)

- budjettisihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö

17.11.2004 Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeusministeriön lisäselvitys 15.11.

18.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö (K)

23.11.2004 Yleiskeskustelu
24.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Johannes Koskinen, (K)

Jatkettu yleiskeskustelu
25.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysyhteistyöministeri Paula Lehtomäki, ulkoasiainministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu
30.11.2004 Yksityiskohtainen käsittely
01.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
02.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
08.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
09.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Turvallisuus- ja puolustusjaosto
22.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Matti Ahola, puolustusministeriö

- osastopäällikkö Eero Lavonen, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Mauno Iskala, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- vara-amiraali Jaakko Smolander, Rajavartiolaitos (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, sisäasiainministeriö (K)

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Esko Hasila, Pääesikunta (K)

- suunnittelupäällikkö Raimo Jyväsjärvi, Pääesikunta (K)

- everstiluutnantti Pekka Toveri, Pääesikunta

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Pekka Tuunanen, Ilmavoimien esikunta (K)

- kommodori, esikuntapäällikkö Hanno Strang, Merivoimien esikunta (K)

13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kari Rantama, sisäasiainministeriö

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Matti Simola, suojelupoliisi (K)

- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- liikkuvan poliisin kirjallinen lausunto

14.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääluottamusmies Markku Pietikäinen, Rajavartioliitto ry (K)

- puheenjohtaja Juha Masalin, Merivartioliitto ry (K)

- sopimussihteeri Jorma Viiala, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry (K)

- puheenjohtaja Pekka Kouri, Upseeriliitto (K)

- pääluottamusmies Mikko Äikäs, Päällystöliitto ry (K)

- puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- puheenjohtaja Petteri Leino, Sotilasammattiliitto SoAL ry (K)

20.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö

- johtaja Markku Lakomaa, Patria Oyj (K)

- toimitusjohtaja Pasi Niinikoski, EURENCO Vihtavuori Oy (K)

- toimitusjohtaja Jan Koivurinta, Nammo Lapua Oy (K)

28.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- ylikomisario Pekka Höök, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

- poliisipäällikkö Veli-Erkki Wäre, Oulun kihlakunnan poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Harri Kangas, Heinolan kihlakunnan poliisilaitos

- rikoskomisario Risto Nyholm, Närpiön kihlakunnan poliisilaitos (K)

17.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Seppo Kääriäinen,

- kansliapäällikkö Matti Ahola, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- erityisavustaja Jari Partanen, puolustusministeriö

24.11.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Kari Rajamäki,

25.11.2004 Yleiskeskustelu
01.12.2004 Yksityiskohtainen käsittely
07.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
08.12.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Perustuslakivaliokunta

Saapunut 17.09.2004

Käsittely päättynyt 24.09.2004 PeVP 72/2004 vp 5 §

Käsittelyvaiheet
24.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- HE 151/2004 vp - VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 14.10.2004 UaVL 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Jatkettu I käsittely
06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen, ulkoasiainministeriö (K)

- puheenjohtaja Gunvor Kronman, Kehityspoliittinen toimikunta (K)

- yksikön päällikkö Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- Jaettu UM:n muistio 7.10.2004 (muutokset käyttösuunnitelmaan ja kv.rauhanturv.menot vuosina 1995-2005)

- yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö

- lähetystöneuvos Johan Schalin, ulkoasiainministeriö

13.10.2004 Yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos

Merkitty saapuneeksi

- SM:n muistio (luonnos) 5.10.2004 - laskelma määrärahojen kehityksestä

Merkitty saapuneeksi

- UM:n muistio 4.8.2004 - laskelma määrärahojen kehityksestä

Merkitty saapuneeksi

- SM:n muistio (luonnos) 5.10.2004 - siviilikriisinhallinnan koulutusjärjestelmä 2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
14.10.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos

Valmistunut:

- UaVL 3/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 HaVL 24/2004 vp

Käsittelyvaiheet
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö, vara-amiraali Jaakko Smolander, Rajavartiolaitos (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- aluekehitysjohtaja Tiina Tikka, sisäasiainministeriö (K)

- talouspäällikkö Mauno Iskala, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Tarja Oksanen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely
24.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Vesa Lappalainen, sisäasiainministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Anja Simola, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Marjaana Laine, valtiovarainministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö

- tulosalueen johtaja Kaarina Koskinen, Ulkomaalaisvirasto (K)

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry, edustaen myös Julkishallinnon koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä (K)

- neuvottelupäällikkö Harri Sirén, Palkansaajajärjestö Pardia ry edustaen myös Julkishallinnon koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä (K)

12.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

Epävirallinen keskustelu
13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Yleiskeskustelu
14.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Jorma Toivanen, sisäasiainministeriö

- poliisijohtaja Kari Rantama, sisäasiainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Jatkettu yleiskeskustelu
15.10.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- HaVL 24/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 LaVL 18/2004 vp

Käsittelyvaiheet
21.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
21.09.2004 Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.
Jatkettu I käsittely
01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö (K)

- oikeusneuvos Mikael Krogerus, korkein oikeus (K)

- puheenjohtaja, hovioikeudenlaamanni Pertti Liesivuori, Suomen Tuomariliitto ry (K)

- hallintoneuvos Esa Aalto, Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys ry (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K)

- hovioikeudenneuvos Heikki Juusela, Suomen Hovioikeustuomarit ry (K)

- puheenjohtaja, käräjätuomari Jyrki Kiviniemi, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- puheenjohtaja, käräjätuomari Kimmo Mikkola, Tuomariunioni ry (K)

- puheenjohtaja, hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Hallinto-oikeustuomarit ry (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- tutkija Kaijus Ervasti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

12.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

- apulaisjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
14.10.2004 Yleiskeskustelu
15.10.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- LaVL 18/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 12.10.2004 LiVL 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Asian ilmoittaminen
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
24.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Juhani Korpela, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Aulis Nironen, Tiehallinto (K)

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- viestintäpäällikkö Juha Norppa-Rahkola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- investointijohtaja Kari Ruohonen, Ratahallintokeskus (K)

- varatoimitusjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä (K)

Merkitty saapuneeksi
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
08.10.2004 Yleiskeskustelu
12.10.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- LiVL 14/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut 20.09.2004

Käsittely päättynyt 14.10.2004 MmVL 16/2004 vp

Käsittelyvaiheet
21.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf (K)

Jatkettu I käsittely
05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi tutkija Jukka Aarnio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- viranomaistoiminnan asiantuntija Pertti Syrjälä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf

- asiamies Markku Väre, Metsäteollisuus ry (K)

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö

- Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman johtaja Erkki Joki-Tokola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- vanhempi tutkija Elina Virtanen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- toiminnanjohtaja Tage Fredriksson, Puuenergia ry (K)

- toimialapäällikkö Tomi Salo, Koneyrittäjien liitto ry (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Yleiskeskustelu
12.10.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
14.10.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- MmVL 16/2004 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 PuVL 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Jatkettu I käsittely
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Eero Lavonen, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Raimo Jyväsjärvi, Pääesikunta (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- maavoimaosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Turkka Heinonen, Pääesikunta (K)

- esikuntapäällikkö, kommodori Hanno Strang, Merivoimien esikunta (K)

- esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Pekka Tuunanen, Ilmavoimien esikunta (K)

- johtaja Markku Lakomaa, Patria Industries Oyj

- apulaisjohtaja Henrik Nordell, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
12.10.2004 Merkitty saapuneeksi
Yleiskeskustelu
15.10.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

Sivistysvaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 SiVL 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.
I käsittely
23.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Kalevi Kivistö, opetusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely
24.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö

30.09.2004 Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.
01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatteriliitto (K)

- puheenjohtaja Tuomas Auvinen, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- pääjohtaja Maria-Liisa Nevala, Suomen Kansallisteatteri (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- teatterijohtaja Tytti Oittinen, Rovaniemen Teatteri - Lapin Alueteatteri (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- dekaani Hannu Saloniemi, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta (K)

- opiskelija Sanna Harjupatana, Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta (K)

- puheenjohtaja, rehtori Pentti Rauhala, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- rehtori Pentti Maljojoki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (K)

- taiteellinen johtaja Dan Henriksson, Klockriketeatern (K)

- toiminnanjohtaja Merja Laaksovirta, Suomen harrastajateatteriliitto (K)

- ylitarkastaja Katri Santtila, opetusministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Mika Väyrynen, Tanssin Tiedotuskeskus (K)

- puheenjohtaja Sari Lakso, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto

- tanssitaiteilija Tuomo Railo, vapaat tanssiryhmät

- toiminanjohtaja Pirjetta Mulari, Tanssiareena ry

- tanssija Jari Karttunen, (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Juha Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Marja-Leena Isomursu, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- apulaisosastopäällikkö Pentti Aho, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Aulis Pitkälä, Vantaan kaupunki (K)

- vs. talous- ja hallintojohtaja Harri Nissinen, Jyväskylän kaupunki (K)

- sivistystoimenjohtaja Helinä Hujala, Loviisan kaupunki

- sivistystoimenjohtaja Tuija Mikkonen, Pudasjärven kaupunki (K)

- sivistyspalvelualueen päällikkö Esko Seppä, Nurmijärven kunta (K)

12.10.2004 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Yleiskeskustelu
14.10.2004 Yksityiskohtainen käsittely
15.10.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- SiVL 9/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 14.10.2004 StVL 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Asian ilmoittaminen
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
17.09.2004 Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.
Jatkettu I käsittely
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Ritva Cantell, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Tuula Karhu, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Pertti Tuhkanen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Matti Heikkilä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- pääjohtaja, hallituksen jäsen Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

01.10.2004 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
07.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- STM:n, Stakesin, Suomen Kuntaliiton, Terveyden edistämisen keskuksen, Pirkanmaan shp:n muistiot, yliopistosairaaloiden yhteinen kannanotto

08.10.2004 Yleiskeskustelu
13.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely
14.10.2004 Jatkettu yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- StVL 13/2004 vp

Talousvaliokunta

Saapunut 20.09.2004

Käsittely päättynyt 14.10.2004 TaVL 23/2004 vp

Käsittelyvaiheet
21.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
21.09.2004 Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty
Jatkettu I käsittely
30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, kauppa- ja teollisuusministeriö

06.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Raimo Luoma, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

08.10.2004 Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.
13.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Sakari Arkio, kauppa- ja teollisuusministeriö

- varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, Finnvera Oyj

- johtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan TE-keskus

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Varsinais-Suomen TE-keskuksen kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Valtion tiede- ja teknologianeuvoston kirjallinen lausunto.

14.10.2004 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- TaVL 23/2004 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut 17.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 TuVL 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Asian ilmoittaminen
22.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
22.09.2004 Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.
Jatkettu I käsittely
24.09.2004 Yleiskeskustelu

- vk-neuvos Tiihosen muistio 24.9.2004

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, valtioneuvoston kanslia, tietoyhteiskuntaohjelma (K)

- sidosryhmäjohtaja Ilkka Haataja, TeliaSonera Oyj (K)

06.10.2004 Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty
08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Peter Nyberg, valtiovarainministeriö

15.10.2004 Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- TuVL 3/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 TyVL 15/2004 vp

Käsittelyvaiheet
Kirjaus
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
17.09.2004 Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty
Jatkettu I käsittely
21.09.2004 Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Marja Merimaa, työministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Lumenko, työministeriö (K)

- osastopäällikkö Mikko Hurmalainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Anttalainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Juha Palosuo, Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

- hallintopäällikkö Matti Hiitola, Satakunnan TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kaakkois-Suomen TE-keskuksen sekä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjalliset lausunnot.

30.09.2004 Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.
07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistonjohtaja Rebecka Svedlin, Helsingin työvoimatoimisto (K)

- apulaistoimistonjohtaja Pirjo Krokfors, Helsingin työvoimatoimisto (K)

- osastopäällikkö Pekka Hakala, Uudenmaan TE-keskus (K)

- erityisasiantuntija Mirja Salonen, Suomen Kuntaliitto (K)

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Harri Skog, työministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Jyväskylän työttömien tuki ry:n kirjallinen lausunto.

12.10.2004 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.
Merkitty saapuneeksi

- Työministeriön muistio.

Yleiskeskustelu
14.10.2004 Jatkettu yleiskeskustelu
15.10.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- TyVL 15/2004 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut 16.09.2004

Käsittely päättynyt 15.10.2004 YmVL 23/2004 vp

Käsittelyvaiheet
17.09.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.
I käsittely
28.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöministeriö

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Teuvo Ijäs, Valtion asuntorahasto (K)

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

- toiminnanjohtaja Timo Heinonen, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- konsernijohtaja Ben Grass, VVO-yhtymä Oyj (K)

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

Jatkettu I käsittely
30.09.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Leena Saviranta, Uudenmaan ympäristökeskus (K)

- johtaja Mauno Rönkkömäki, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Rauno Piippo, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K)

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö (K)

- suunnitteluinsinööri Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus (K)

- toimialajohtaja Matti Arvinen, Porvoon kaupunki (K)

01.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry (K)

- erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

05.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, ympäristöministeriö (K)

- valtiovarainministeri Antti Kalliomäki, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Taru Hallberg, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama, valtiovarainministeriö

07.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, maa- ja metsätalousministeriö

08.10.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöpäällikkö Maija Hakanen, Suomen Kuntaliitto (K)

12.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

13.10.2004 Merkitty saapuneeksi

- Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosaston kirjallinen lausunto.

14.10.2004 Yleiskeskustelu
15.10.2004 Yksityiskohtainen käsittely
Valmistunut:

- YmVL 23/2004 vp

Päivitetty 06.06.2007 10:40:08