Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 140/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Siviilipalveluslaki

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1446/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1447/2007 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1448/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1449/2007 
Päätös:
Hyväksytty

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1450/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1451/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1452/2007 
Päätös:
Hyväksytty

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1453/2007 
Päätös:
Hyväksytty

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1454/2007 
Päätös:
Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1455/2007 
Päätös:
Hyväksytty

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1456/2007 
Päätös:
Hyväksytty

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1457/2007 
Päätös:
Hyväksytty

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1458/2007 
Päätös:
Hyväksytty

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1459/2007 
Päätös:
Hyväksytty

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.12.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1460/2007 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Siviilipalveluslaki

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
26.10.2007
Ministeriö
Työministeriö
Esittelijä
Ylitarkastaja Douglas
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
26.10.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 72/2007 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
06.11.2007
07.11.2007
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 73/2007 vp
PTK 74/2007 vp
Äänestykset

2
Päätös:
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Yhteiskeskustelu:
LA 117/2007 vp   |
Info

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2007 vp
Valmistunut
30.11.2007
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät 2., 4. ja 7. -15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen sisältyvät 1., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 117/2007 vp hylätään.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 2 vastalausetta
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 117/2007 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2007 vp
Valmistunut
21.11.2007
Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2007 vp
Valmistunut
20.11.2007
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
30.11.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
03.12.2007
04.12.2007
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 91/2007 vp
PTK 92/2007 vp
Äänestykset

21-32
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
11.12.2007
12.12.2007
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 95/2007 vp
PTK 96/2007 vp
Äänestykset

4-5
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 21 §:n 5 momentista, 65 §:n 2 momentista ja 76 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
20.12.2007
Vastaus
EV 132/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 15.03.2013 00:12:21