Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 113/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu
11.05.2007 
Voimaantulo
01.06.2007 
Säädöskokoelma
531/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu
11.05.2007 
Voimaantulo
01.06.2007 
Säädöskokoelma
532/2007 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki järjestyslain muuttamisesta

Vahvistettu
11.05.2007 
Voimaantulo
01.06.2007 
Säädöskokoelma
533/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

3. Laki järjestyslain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
11.06.2004
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Hannula
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
11.06.2004
Istuntopöytäkirja
PTK 74/2004 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
15.06.2004
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2006 vp
Valmistunut
31.01.2007
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
31.01.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.2007 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
02.02.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
06.02.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
02.04.2007
Vastaus
EV 287/2006 vp
Päivitetty 14.03.2013 00:02:46