Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 146/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu
04.02.2011 
Säädöskokoelma
96/2011 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
04.02.2011 
Voimaantulo
01.03.2011 
Säädöskokoelma
97/2011 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
04.02.2011 
Säädöskokoelma
98/2011 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta

Vahvistettu
04.02.2011 
Säädöskokoelma
99/2011 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki maakaaren muuttamisesta

2. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta

3. Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

4. Laki ulosottokaaren muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
17.09.2010
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
17.09.2010
Istuntopöytäkirja
PTK 85/2010 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
21.09.2010
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 86/2010 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 27/2010 vp
Valmistunut
01.12.2010
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
08.12.2010
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
09.12.2010
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 128/2010 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.12.2010
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2010 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
19.01.2011
Vastaus
EV 243/2010 vp
Päivitetty 15.02.2013 23:51:36