Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 147/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kasvinsuojeluaineista

Vahvistettu
22.12.2006 
Voimaantulo
01.01.2007 
Säädöskokoelma
1259/2006 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu
22.12.2006 
Voimaantulo
01.01.2007 
Säädöskokoelma
1260/2006 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
22.12.2006 
Voimaantulo
01.01.2007 
Säädöskokoelma
1261/2006 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kasvinsuojeluaineista

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
15.09.2006
Ministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Esittelijä
Maatalousneuvos Heinonen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
15.09.2006
Istuntopöytäkirja
PTK 85/2006 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
20.09.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 87/2006 vp
Päätös:
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Info

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/2006 vp
Valmistunut
14.11.2006
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 32/2006 vp
Valmistunut
19.10.2006
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
15.11.2006
Istuntopöytäkirja
PTK 115/2006 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2006 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
16.11.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 116/2006 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
21.11.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 118/2006 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
18.12.2006
Vastaus
EV 164/2006 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 17.10.2007 14:09:02