Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 158/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu
23.05.2008 
Voimaantulo
01.06.2008 
Säädöskokoelma
343/2008 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
23.11.2007
Ministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Perttula
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
23.11.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 86/2007 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
27.11.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 87/2007 vp
Päätös:
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Info

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 6/2008 vp
Valmistunut
16.04.2008
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2008 vp
Valmistunut
27.02.2008
Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 1/2008 vp
Valmistunut
15.02.2008
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
17.04.2008
Istuntopöytäkirja
PTK 39/2008 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.04.2008 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
18.04.2008
22.04.2008
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 40/2008 vp
PTK 41/2008 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
25.04.2008
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 44/2008 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
07.05.2008
Vastaus
EV 43/2008 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 16.01.2010 00:40:54