Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 185/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
15.12.2000 
Voimaantulo
01.01.2001 
Säädöskokoelma
1118/2000 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
17.11.2000
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Apulaisosastopäällikkö Törnqvist
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
17.11.2000
Istuntopöytäkirja
PTK 141/2000 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
21.11.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 142/2000 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2000 vp
Valmistunut
23.11.2000
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
23.11.2000
Istuntopöytäkirja
PTK 145/2000 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2000 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
24.11.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 146/2000 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
28.11.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
28.11.2000
Vastaus
EV 178/2000 vp
Päivitetty 14.01.2010 00:12:40