Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 216/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
884/2009 
Sopimussarja
23/2010 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
13.11.2009 
Voimaantulo
01.01.2010 
Säädöskokoelma
885/2009 
Sopimussarja
25/2010 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla
Asetuksen voimaantulo
01.03.2010 
Säädöskokoelma
117/2010 
Sopimussarja
24/2010 
Päätös:
Hyväksytty
2. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisten toisintamisen kieltämisestä
Asetuksen voimaantulo
01.03.2010 
Säädöskokoelma
117/2010 
Sopimussarja
24/2010 
Päätös:
Hyväksytty
3. Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista
Asetuksen voimaantulo
01.03.2002 
Säädöskokoelma
117/2010 
Sopimussarja
24/2010 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta
Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla

2. Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisten toisintamisen kieltämisestä

3. Ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
19.12.2008
Ministeriö
Ulkoasiainministeriö
Esittelijä
Lähetystöneuvos Halttunen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
19.12.2008
Istuntopöytäkirja
PTK 130/2008 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
05.02.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 3/2009 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2009 vp
Valmistunut
23.09.2009
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehdyn lisäpöytäkirjan niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan sekä ihmisten toisintamisen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2009 vp
Valmistunut
09.06.2009
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
30.09.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 85/2009 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
01.10.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 86/2009 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm
06.10.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 87/2009 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjat.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjoihin niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
26.10.2009
Vastaus
EV 112/2009 vp
Päivitetty 02.10.2012 23:51:11