Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 25/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
17.08.2007 
Voimaantulo
01.11.2007 
Säädöskokoelma
808/2007 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
01.06.2007
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Andersson
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
01.06.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 32/2007 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
05.06.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 33/2007 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2007 vp
Valmistunut
08.06.2007
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
12.06.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 37/2007 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2007 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
13.06.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 39/2007 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
18.06.2007
20.06.2007
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 42/2007 vp
PTK 44/2007 vp
Äänestykset

2
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
21.06.2007
Vastaus
EV 18/2007 vp
Päivitetty 30.08.2007 12:30:03