Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 29/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.2011 
Voimaantulo
11.11.2011 
Säädöskokoelma
1104/2011 
Päätös:
Hyväksytty

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.2011 
Voimaantulo
11.11.2011 
Säädöskokoelma
1105/2011 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.2011 
Voimaantulo
11.11.2011 
Säädöskokoelma
1106/2011 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.2011 
Voimaantulo
11.11.2011 
Säädöskokoelma
1107/2011 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
09.09.2011
Ministeriö
Ympäristöministeriö
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Kivelä
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
09.09.2011
Istuntopöytäkirja
PTK 30/2011 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
13.09.2011
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 32/2011 vp
Päätös:
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2011 vp
Valmistunut
27.09.2011
Päätösehdotus :
Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
29.09.2011
Istuntopöytäkirja
PTK 43/2011 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
30.09.2011
04.10.2011
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 44/2011 vp
PTK 45/2011 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
07.10.2011
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 48/2011 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
14.10.2011
Vastaus
EV 15/2011 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 10.01.2013 00:00:44