Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 295/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus:
HE/ETA
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Tilintarkastuslaki

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
936/1994 
Päätös:
Hyv. muutettuna

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
937/1994 
Päätös:
Hyväksytty

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
938/1994 
Päätös:
Hyväksytty

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
939/1994 
Päätös:
Hyväksytty

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
940/1994 
Päätös:
Hyväksytty

6) Laki yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
941/1994 
Päätös:
Hyväksytty

7) Laki säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
942/1994 
Päätös:
Hyv. muutettuna

8) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
943/1994 
Päätös:
Hyväksytty

9) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
29.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
944/1994 
Päätös:
Hyväksytty

10) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
945/1994 
Päätös:
Hyväksytty

11) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu
28.10.1994 
Voimaantulo
01.01.1995 
Säädöskokoelma
946/1994 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Tilintarkastuslaki

2) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

3) Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

6) Laki yhdistyslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

7) Laki säätiölain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

8) Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

9) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

10) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

11) Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
03.12.1993
Ministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Esittelijä
Vt. vanhempi hallitussihteeri Immonen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
08.12.1993
Istuntopöytäkirja
PTK 169/1993 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
09.12.1993
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 170/1993 vp
Info

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1994 vp
Valmistunut
21.06.1994
Päätösehdotus :
Hyv. muutettuna
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 61/1993 vp  LA 4/1994 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/1994 vp
Valmistunut
28.04.1994
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
07.09.1994
Istuntopöytäkirja
PTK 74/1994 vp
Päätös:
Perjantain istuntoon
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
09.09.1994
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 76/1994 vp
Info

Toinen käsittely

Pvm
16.09.1994
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 82/1994 vp
Äänestykset
1
Päätös:
Hyväksytty
Info

Kolmas käsittely

Pvm
20.09.1994
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 83/1994 vp
Äänestykset
1
Huomautus:
Tilintarkastuslain 14 § tulee voimaan 1.4.1996
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
VJ 66 § (PeVL)
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
26.09.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 26.01.2010 15:41:07