Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 32/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu
17.11.2000 
Voimaantulo
01.12.2000 
Säädöskokoelma
949/2000 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
17.11.2000 
Voimaantulo
01.12.2000 
Säädöskokoelma
950/2000 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
17.11.2000 
Voimaantulo
01.12.2000 
Säädöskokoelma
951/2000 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu
17.11.2000 
Voimaantulo
01.12.2000 
Säädöskokoelma
952/2000 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
05.05.2000
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Apulaisosastopäällikkö Heikkilä
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
05.05.2000
Istuntopöytäkirja
PTK 62/2000 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
09.05.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 63/2000 vp
Päätös:
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/2000 vp
Valmistunut
13.10.2000
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 63/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hallituksen esitykseen HE 32/2000 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.
Yhdessä käsiteltävät asiat:
HE 63/2000 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/2000 vp
Valmistunut
22.09.2000
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
17.10.2000
Istuntopöytäkirja
PTK 122/2000 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2000 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
18.10.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 123/2000 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
24.10.2000
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 127/2000 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 14 b luvun 10 §:n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
24.10.2000
Vastaus
EV 128/2000 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 16.01.2010 00:40:51