Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 32/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
768/2002 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
769/2002 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

3. Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
770/2002 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
771/2002 
Päätös:
Hyväksytty

5. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
772/2002 
Päätös:
Hyväksytty

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
773/2002 
Päätös:
Hyväksytty

7. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
774/2002 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

8. Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.08.2002 
Voimaantulo
01.01.2003 
Säädöskokoelma
775/2002 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

3. Laki konkurssisäännön 1 d §:n muuttamisesta

4. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

5. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n muuttamisesta

6. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

7. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

8. Laki ulosottolain 10 luvun 7 ja 13 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
20.04.2001
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Välimaa
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
20.04.2001
Istuntopöytäkirja
PTK 45/2001 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
24.04.2001
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 46/2001 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2002 vp
Valmistunut
04.06.2002
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 3.-6. ja 8. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 7. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
11.06.2002
Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
12.06.2002
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 78/2002 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
17.06.2002
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 83/2002 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
05.07.2002
Vastaus
EV 97/2002 vp
Päivitetty 10.03.2013 00:04:23