Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 48/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 7 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu
08.08.1997 
Voimaantulo
01.10.1997 
Säädöskokoelma
751/1997 
Päätös:
Hyv. muutettuna

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
08.08.1997 
Voimaantulo
01.10.1997 
Säädöskokoelma
752/1997 
Päätös:
Hyväksytty

3) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu
08.08.1997 
Voimaantulo
01.10.1997 
Säädöskokoelma
753/1997 
Päätös:
Hyväksytty

4) Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
08.08.1997 
Voimaantulo
01.10.1997 
Säädöskokoelma
754/1997 
Päätös:
Hyväksytty

5) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu
08.08.1997 
Voimaantulo
01.10.1997 
Säädöskokoelma
755/1997 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta

2) Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n 2 momentin kumoamisesta

4) Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

5) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 a §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
30.04.1997
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
05.05.1997
Istuntopöytäkirja
PTK 55/1997 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
13.05.1997
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 58/1997 vp
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1997 vp
Valmistunut
03.06.1997
Päätösehdotus :
Hyv. muutettuna
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
09.06.1997
Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös:
Seuraavaan istuntoon
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
10.06.1997
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 84/1997 vp
Keskusteluviittaus:
HE 82/1995 vp   |
Info

Toinen käsittely

Pvm
10.06.1997
11.06.1997
Käsittely
Keskeytynyt
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 85/1997 vp
PTK 86/1997 vp
Päätös:
Hyväksytty
Keskusteluviittaus:
HE 82/1995 vp   |
Info

Kolmas käsittely

Pvm
16.06.1997
16.06.1997
Käsittely
Poistettu
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 92/1997 vp
PTK 93/1997 vp
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
16.06.1997
Vastaus
EV 85/1997 vp
Päivitetty 19.01.2010 10:42:53