Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 48/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu
13.03.2009 
Voimaantulo
01.06.2009 
Säädöskokoelma
125/2009 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
13.03.2009 
Voimaantulo
01.06.2009 
Säädöskokoelma
126/2009 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
13.03.2009 
Voimaantulo
01.06.2009 
Säädöskokoelma
127/2009 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
13.03.2009 
Voimaantulo
01.06.2009 
Säädöskokoelma
128/2009 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
25.04.2008
Ministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijä
Viestintäneuvos Ristola
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
25.04.2008
Istuntopöytäkirja
PTK 44/2008 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
29.04.2008
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 45/2008 vp
Päätös:
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Info

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 19/2008 vp
Valmistunut
12.12.2008
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2008 vp
Valmistunut
13.11.2008
Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 32/2008 vp
Valmistunut
13.11.2008
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2008 vp
Valmistunut
12.06.2008
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
20.02.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 12/2009 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2009 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
24.02.2009
25.02.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 13/2009 vp
PTK 14/2009 vp
Äänestykset

1-3
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
03.03.2009
04.03.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 17/2009 vp
PTK 18/2009 vp
Äänestykset

1-4
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
10.03.2009
Vastaus
EV 3/2009 vp
Päivitetty 17.01.2010 00:05:55