Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 53/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu
30.11.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1111/2007 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu
30.11.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1112/2007 
Päätös:
Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.11.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1113/2007 
Päätös:
Hyväksytty

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
30.11.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1114/2007 
Päätös:
Hyväksytty

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu
30.11.2007 
Voimaantulo
01.01.2008 
Säädöskokoelma
1115/2007 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
24.08.2007
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Hirvi
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
11.09.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 45/2007 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
12.09.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 46/2007 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2007 vp
Valmistunut
06.11.2007
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotuksen 5 § ja voimaantulosäännös hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

05.10.2007
Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2007 vp
Valmistunut
05.10.2007
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
07.11.2007
Istuntopöytäkirja
PTK 74/2007 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
08.11.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 75/2007 vp
Päätös:
Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
13.11.2007
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 79/2007 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
23.11.2007
Vastaus
EV 69/2007 vp
Päivitetty 02.09.2009 23:53:16