Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 54/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

 (Lisäbudjettilakiehdotus)
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

2. Laki viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
23.05.2013
Ministeriö
Valtiovarainministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Kivivasara
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
24.05.2013
Istuntopöytäkirja
PTK 58/2013 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
29.05.2013
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 60/2013 vp
Päätös:
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
Info

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet


Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 10/2013 vp
Valmistunut
24.10.2013
Eriävät mielipiteet
Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide
Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2014 vp
Valmistunut
03.04.2014
Info

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys
Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto
Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 momentista, 10 §:n 1 momentista ja 22 §:stä sekä rikosoikeudellisesta virkavastuusta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.
Päivitetty 16.04.2014 14:09:03