Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 66/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

Vahvistettu
09.04.1999 
Voimaantulo
01.05.1999 
Säädöskokoelma
493/1999 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
08.05.1998
Ministeriö
Työministeriö
Esittelijä
Erikoissuunnittelija Vattulainen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
08.05.1998
Istuntopöytäkirja
PTK 60/1998 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
13.05.1998
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 62/1998 vp
Info

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/1998 vp
Valmistunut
11.02.1999
Päätösehdotus :
Hyv. muutettuna
Yhdessä käsiteltävät asiat:
LA 144/1998 vp  TA 51/1996 vp 

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/1998 vp
Valmistunut
12.06.1998
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 7/1998 vp
Valmistunut
25.09.1998
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
12.02.1999
Istuntopöytäkirja
PTK 205/1998 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.1999 pidettävään istuntoon
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
12.02.1999
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 206/1998 vp
Info

Toinen käsittely

Pvm
16.02.1999
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 208/1998 vp
Päätös:
Hyväksytty
Info

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm
19.02.1999
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 213/1998 vp
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
VJ 66 § (PeVL)
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
19.02.1999
Vastaus
EV 298/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Päivitetty 09.03.2007 10:30:48