Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 79/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
23.12.1999 
Voimaantulo
01.01.2002 
Säädöskokoelma
1279/1999 
Päätös:
Hyväksytty muutettuna
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
24.09.1999
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Kujala
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
24.09.1999
Istuntopöytäkirja
PTK 58/1999 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
29.09.1999
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 60/1999 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1999 vp
Valmistunut
25.11.1999
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että hyväksytään lausuma.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/1999 vp
Valmistunut
29.10.1999
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
25.11.1999
Istuntopöytäkirja
PTK 98/1999 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.1999 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
26.11.1999
30.11.1999
30.11.1999
Käsittely
Keskeytetty
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 99/1999 vp
PTK 100/1999 vp
PTK 101/1999 vp
Päätös:
Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.
Info

Toinen käsittely.

Pvm
03.12.1999
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 107/1999 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Kolmas käsittely

Pvm
07.12.1999
07.12.1999
08.12.1999
Käsittely
Poistettu
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 110/1999 vp
PTK 114/1999 vp
PTK 115/1999 vp
Äänestykset


1
Päätös:
Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Valtiopäiväjärjestys 66 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
08.12.1999
Vastaus
EV 95/1999 vp
Päivitetty 09.03.2007 10:26:52