Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 8/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
23.06.2005 
Voimaantulo
22.07.2005 
Säädöskokoelma
465/2005 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
18.02.2005
Ministeriö
Oikeusministeriö
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Hannula
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
18.02.2005
Istuntopöytäkirja
PTK 12/2005 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
23.02.2005
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 14/2005 vp
Päätös:
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2005 vp
Valmistunut
12.05.2005
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
12.05.2005
Istuntopöytäkirja
PTK 53/2005 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.05.2005 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
13.05.2005
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 54/2005 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
17.05.2005
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 55/2005 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
24.05.2005
Vastaus
EV 49/2005 vp
Info

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Päivitetty 09.03.2007 10:26:57