Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 85/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu
26.06.2009 
Voimaantulo
01.07.2009 
Säädöskokoelma
473/2009 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
29.05.2009
Ministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijä
Hallitussihteeri Päivänsalo
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
29.05.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 59/2009 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
02.06.2009
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 60/2009 vp
Päätös:
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2009 vp
Valmistunut
05.06.2009
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Vastalauseet:
Mietintöön liittyy 1 vastalause
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
09.06.2009
Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös:
Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
10.06.2009
11.06.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 65/2009 vp
PTK 66/2009 vp
Äänestykset

4
Päätös:
Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
Info

Toinen käsittely

Pvm
15.06.2009
16.06.2009
Käsittely
Keskeytetty
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 68/2009 vp
PTK 69/2009 vp
Äänestykset

9
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
18.06.2009
Vastaus
EV 88/2009 vp
Päivitetty 10.03.2013 00:04:24