Siirry eduskunnan kotisivulle   svenska
Ohje

HE 99/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Info

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista

Vahvistettu
01.12.2006 
Voimaantulo
01.01.2007 
Säädöskokoelma
1068/2006 
Päätös:
Hyväksytty
Info

Asian käsittelyvaiheet

Info

Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
Info

Annettu eduskunnalle

Pvm
21.07.2006
Ministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Miettinen
Info

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm
05.09.2006
Istuntopöytäkirja
PTK 77/2006 vp
Info

Lähetekeskustelu

Pvm
06.09.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 79/2006 vp
Päätös:
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
Info

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 20/2006 vp
Valmistunut
10.11.2006
Päätösehdotus :
Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Info

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm
10.11.2006
Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös:
Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.
Info

Ensimmäinen käsittely

Pvm
14.11.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 114/2006 vp
Päätös:
Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Info

Toinen käsittely

Pvm
17.11.2006
Käsittely
Päättynyt
Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.
Info

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Info

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm
21.11.2006
Vastaus
EV 159/2006 vp
Päivitetty 16.03.2013 00:07:23